- Πνευματικά Δικαιώματα

 

Δυνατότητα για   προκαταβολή έως και 90% του προυπολογισμού


 ΑΠΟΨΗ NOTOY, 16.02.18

Με βασική αλλαγή, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, τη δυνατότητα κάθε εγκεκριμένης οργάνωσης ελαιουργικών φορέων (ΟΕΦ), να λάβει ως προκαταβολή έως και 90% του επιλέξιμου ποσού δαπανών υπεγράφει  σχετική η Υπουργική απόφαση.

diagon elaioladouΜε βάση την αντίστοιχη προηγούμενη απόφαση, κάθε εγκεκριμένη οργάνωση υποχρεώνονταν να υποβάλλει δυο αιτήματα πληρωμής της προκαταβολής, που έκαστο αντιστοιχούσε στο 45% των εγκεκριμένων δαπανών.


Πλέον, με ένα αίτημα, άρα πιο γρήγορα, όπως προβλέπει το ‘αρθρο 11 της απόφασης, μπορεί να λάβει από 30% έως 90% των συνολικών προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών κάθε έτους του εγκεκριμένου προγράμματος, δηλαδή σαφώς υψηλότερο ποσό.


Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3 για τις «Προτεραιότητες Eλαιοκομίας», ως περιφερειακές ζώνες, για την ελληνική επικράτεια ορίζονται οι εξής: (α) Περιφερειακή ζώνη Πελοποννήσου, (β) Περιφερειακή ζώνη Υπόλοιπο ηπειρωτικής χώρας (συν την Εύβοια), (γ) Περιφερειακή ζώνη Κρήτης και (δ) Περιφερειακή ζώνη Υπόλοιπο νησιωτικής χώρας. Η τριετής ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 33.294.000 € κατανέμεται στις περιφερειακές ζώνες λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την ποικιλία των οικονομικών καταστάσεων και την προτεραιότητα στήριξης του ελαιοκομικού τομέα ανά περιφερειακή ζώνη, ως εξής:
Περιφερειακή Ζώνη Ποσοστό (%)

α) Πελοπόννησος 33
β) Κρήτη 25
γ) Λοιπη χωρα 30
δ) Νησια  12


  Πιο αναλυτικά, στο άρθρο 11 της απόφασης αναφέρεται ότι:
Ημερομηνίες αίτησης και χορήγησης της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας 1. Τρείς μήνες μετά την υπογραφή της Υπουργικής απόφασης έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. δύναται να λάβει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε η οποία ισούται από 30 έως 90% των συνολικών προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών κάθε έτους του εγκεκριμένου προγράμματος, Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της προκαταβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.

1. Η Ο.Ε.Φ. μετά την υλοποίηση του 30% του συνολικού ετήσιου ενωσιακού προϋπολογισμού μπορεί να υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ,1ο αίτημα για μερική πληρωμή και μετά την υλοποίηση του 70% του συνολικού ετήσιου ενωσιακού προϋπολογισμού μπορεί ομοίως να υποβάλλει 2ο αίτημα για μερική πληρωμή. Το ύψος της αίτησης μερικής πληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 30 – 80% του μέρους της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στα ποσά τα οποία έχουν ήδη δαπανηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για κάθε έτος.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).