- Πνευματικά Δικαιώματα

Συνολικά διατίθενται 80 τόνοι οξύτητας 0,3 -0,6 βαθμοί      

 

Ακολουθώντας την διαφανή μέθοδο  του διαγωνισμού και την ορθή πρακτική εμπορίας της απο κοινού   πώλησης ελαιολάδου, εννέα (9)  Συνεταιρισμοι της Π.Ε.  Ηρακλείου, αποφάσισαν και προχωρήσουν στον  πρώτο  πλειοδοτικό διαγωνισμο πώλησης   ποσοτήτων της  φετινήςς παραγωγής τους.    Ετσι, σύμφωνα με ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τους,  οι 9 Συν/σμοί προχωρούν  στην απο κοινού πώληση με πλειοδοτικό διαγωνισμό διαφόρων ποσοτήτων της παραγωγής τους, συνολικά   80 τόνων εξτρα παρθένου ελαιολάδου, φετινής εσοδείας,. με τελική ημερομηνία προσφορών  την Δευτέρα  05 Μαρτίου 2018.       

 

deksamenes18Ο διαγωνισμος αφορά ελαιόλαδα των Συν/σμων Επισκοπής, Βιάννου, Αρκαλοχωρίου, Τυλίσσου, Αγίου Μύρωνα, Κρουσώνα, Νιπιδιτού, Βόννης, και Ελιάς  εσοδείας 2017-2018, οξύτητας 0,3-0,6 βαθμών.  Οι προσφορές θα είναι κλειστές και  αποστέλλονται στην δ/νση:  Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο , από τις 10 πμ έως στις 1 μ.μ. καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής μέχρι και τις 5-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 μ.μ.   Τα προς πώληση ελαιόλαδα  βρίσκονται στις αποθήκες των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών ως εξής : Επισκοπής 15 τόνοι , Αγίου Μύρωνα 15 τόνοι , Κρουσσώνα 20 τόνοι , Τυλίσσου 15 τόνοι , Νιπιδιτού 15 τόνοι.            

 

Το ακριβές κείμενο της προκήρυξης εχει ως εξής:

 

Πλειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό πώλησης έξτρα παρθένου ελαιολάδου οξύτητας 0,3-0,6 γραμμές , εσοδείας 2017-1018 στις 5-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. ,με κλειστές προσφορές που θα αποστέλλονται στο γραφείο τους Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο , από τις 10 πμ έως στις 1 μ.μ. καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής μέχρι και τις 5-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 μ.μ.

 

Η ποσότητα του προς πώληση ελαιολάδου ανέρχεται στους 80 τόνους οι οποίοι βρίσκονται στις αποθήκες των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών ως εξής : Επισκοπής 15 τόνοι , Αγίου Μύρωνα 15 τόνοι , Κρουσσώνα 20 τόνοι , Τυλίσσου 15 τόνοι , Νιπιδιτού 15 τόνοι ,

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

  1. Η προσφορά θα αναφέρει τιμή που θα αφορά τη συνολική ποσότητα των 80 τόνων του ελαιολάδου και θα είναι ενιαία , (μια τιμή ) για το λάδι "ως έχει", πάτο κορφή και χωρίς αυξομείωση οξύτητας , αφαίρεση Ξ.Υ.Υ. και θα υπάρχει δέσμευση για καταβολή ΦΠΑ 13% για τουλάχιστο του 1/3 της προσφερόμενης ποσότητας ελαιολάδου.
  2. Η παραλαβή του λαδιού θα γίνει από τις δεξαμενές του κάθε συνεργαζόμενου Συνεταιρισμού με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή από τον κρουνό, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της κατακύρωσης του διαγωνισμού ,η παράδοση θα γίνει στην πλάστιγγα του συνεταιρισμού πού φορτώνει η σε πλάστιγγα της επιλογής του
  3. Η εξόφληση του συνόλου της αξίας του λαδιού θα γίνει πριν τη φόρτωση , με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του κάθε Συνεργαζόμενου Συνεταιρισμού
  4. Η τελική απόφαση και η κατακύρωση του λαδιού θα γίνει κατά την κρίση του Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών αν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή.
  5. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης .
  6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δείγματα από τις δεξαμενές των συνεταιρισμών. Επίσης θα υπάρχουν δείγματα στην διάθεση των ενδιαφερομένων στο γραφείο μας , Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3 Ηράκλειο.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κος Σπυριδάκης Γιάννης τηλ. 6979001805        

ΗΡΑΚΛΕΙΟ   26- 2 -2018

ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Ο Πρόεδρος                           Ο Δ/νων Σύμβουλος

Κυπριωτάκης Γιάννης           Σπυριδάκης Γιάννης

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).