- Πνευματικά Δικαιώματα

Εισήγηση Γ. Μαρινάκη στην ΓΣ ΣΕΔΗΚ στο Ρέθυμνο

 

Ο ΣΕΔΗΚ, βρίσκεται ήδη στον 16ο χρόνο της πραγματικής λειτουργίας του. Το παρόν Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ που είναι το 6ο κατά σειρά, προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της 15-10-14. Η περίοδος των 3 περίπου ετών που πέρασε από την εκλογή παρόντος ΔΣ ήταν γενικά, παρά τις δυσκολίες που κατά καιρούς υπήρχαν, μια περίοδος αρκετά παραγωγική.
Το έργο που έγινε όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν αρκετά αξιόλογο και εκτιμήθηκε θετικά από τους ελαιοπαραγωγούς και τους παράγοντες του νησιού.


marinakisΌμως, η παραγωγή έργου θα ήταν ασφαλώς πλουσιότερη εάν πέραν από τις συνήθεις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΣΕΔΗΚ δεν προέκυπταν και οι επί πλέον δυσκολίες και τα προβλήματα που είχε σαν συνέπειες η οικονομική κρίση που διερχόμαστε.


Έτσι, καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε αν το έργο που επιτελέστηκε από τον ΣΕΔΗΚ με εθελοντική προσφορά τόσο των Μελών του Δ.Σ. όσο και του Επιστημονικού Συμβούλου του ΣΕΔΗΚ κ. Νικ. Μιχελάκη, αλλά και διαφόρων άλλων συνεργατών από ορισμένους Δήμους, Συνεταιρισμούς, είναι αρκετό και κυρίως αν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Αυτοδιοίκηση, όσο και στην Ελαιοκομία της Κρήτης επιβάλλουν την συνέχιση της ύπαρξης του Φορέα ως έχει, ή με κάποιες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του που θα σας προταθούν ή και κάποιες άλλες που εσείς θα προτείνετε.


Στα πλαίσια αυτά, θα ήθελα να συγχαρώ και ευχαριστήσω όλους τους Δήμους οι οποίοι, παρά την γνωστή οικονομική στενότητα όλων, συνέβαλαν όχι μόνο ηθικά αλλά και οικονομικά καταβάλλοντας τις μικρές, αλλά σημαντικές για τον ΣΕΔΗΚ, οικονομικές συνδρομές τους. Και οι Δήμοι αυτοί αφορούν το σύνολο σχεδόν των Δήμων Μελών του ΣΕΔΗΚ, με εξαίρεση πολύ λίγους Δήμους του Ηρακλείου, όπως θα δείτε στην κατάσταση των Ετήσιων συνδρομών . Οι Δήμοι αυτοί, που για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αδιαφορούν ή αποφεύγουν να καταβάλουν τις συνδρομές τους επί σειρά ετών. Η διαφορά αυτή μας προβληματίζει ιδιαίτερα και θα θέλαμε να έχουμε τις εξηγήσεις τους.


Πάντως, τα προβλήματα δεν στάθηκαν ικανά να κάμψουν την θέληση και αγωνιστικότητα των ανθρώπων που εθελοντικά εργάζονται για τον ΣΕΔΗΚ, να παράγουν ένα πολύ αξιόλογο έργο, αξιοποιώντας κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και προγράμματα του Διεθνούς Συμβουλίου ελαιολάδου, το οποίο πρόσφατα για το έτος 2017, όρισε τον ΣΕΔΗΚ σαν φορέα εκπροσώπησης της χώρας κατά τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς έτους 2017, ενισχύοντας τον και με μια μικρή οικονομική ενίσχυση.


Το έργο που παράχθηκε στα χρόνια της θητείας αυτού του ΔΣ, στα οποία είχα την τιμή να είμαι Πρόεδρος, θα παρουσιαστεί συνοπτικά στην συνέχεια με προβολή διαφανειών από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του ΣΕΔΗΚ Δρ. Νίκο Μιχελάκη.


Προσωπικά θέλω να κάνω μόνο λίγες γενικές επισημάνσεις στους κυριότερους τομείς στους οποίους αναπτύχτηκαν δράσεις του ΣΕΔΗΚ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ


Στον τομέα της παραγωγής τα κύρια προβλήματα που απασχόλησαν τον ΣΕΔΗΚ κατά την περίοδο 2015/17 και οι δράσεις του σε αυτά ήταν :


Ενέργειες για προβλήματα Δακοκτονίας.
Η εφαρμογή της Δακοκτονίας συνεχώς υποβαθμίζεται εξαιτίας των αλλεπάλληλων δραστικών περιορισμών σε πιστώσεις και προσωπικό από την Κεντρική Διοίκηση. Το πρόβλημα είναι σοβαρό γιατί τελικά επιβαρύνει το γενικό επίπεδο ποιότητας του ελαιολάδου της Κρήτης με συνέπεια σοβαρές οικονομικές απώλειες. Ο ΣΕΔΗΚ για αντιμετώπιση του προβλήματος:


-Συγκρότησε Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες η οποία παρακολουθεί και εισηγείται στον ΣΕΔΗΚ τις κατάλληλες ενέργειες
-Οργάνωσε ημερίδα με τίτλο: Εφαρμογή Δακοκτονίας Στην Κρήτη. Προβλήματα –Προτάσεις, η οποία έγινε στο Ρέθυμνο την στις 29-4-2015
-Υπέβαλε υπόμνημα (αρ. 33/27-5-15) στο ΥπΑΑΤ, τους Βουλευτές, την Περιφέρεια και άλλους φορείς, με προτάσεις για την σωστή εφαρμογή της Δακοκτονίας.


Ωστόσο, το πρόβλημα συνεχίζεται και η προστασία της παραγωγής δυστυχώς δεν εξασφαλίζεται επαρκώς. Την τελευταία περίοδο 2017/18 οι ζημιές στην ποιότητα ήταν σοβαρότερες και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.
Μετά την σημερινή εισήγηση ο ΣΕΔΗΚ θα υποβάλλει νέο υπόμνημα προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια, τους Βουλευτές Κρήτης κ.α.
-Υπόμνημα προς ΥΠΑΑΤ για άρση αδικιών ελαιοκαλλιεργητών με την νέα ΚΑΠ
Υποβλήθηκε υπόμνημα (αρ. 31/14-5-15) στο ΥΠΑΑΤ για άρση των αδικιών που προκαλεί στην ελαιοκαλλιέργεια η νέα ΚΑΠ με την μείωση των επιδοτήσεων για την ελιά.


Ζημιές από καύσωνες την άνοιξη 2015


Την άνοιξη του 2015 προκλήθηκαν υψηλές ζημιές από ασυνήθιστους καύσωνες στην άνθηση και καρπόδεση της Ελιάς της τάξεως του 30-50% με συνέπεια μεγάλες απώλειες στην παραγωγή . Ο ΣΕΔΗΚ, όπως και για τις μεγαλύτερες ζημιές του 2013 που προκάλεσαν ζημιές της τάξεως 50-70%, άξιας 150-200 εκατ. € , υπέβαλε νέα Υπομνήματα (αρ.35/12-7-2016 και αρ. 40/22-8-17) ) με το οποίο ζητούσε την καταβολή αποζημιώσεων από ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ, αλλά και τροποποιήσεις στον Κανονισμό του ΕΛΓΑ. Επιδίωξη του είναι η θεσμοθέτηση της κάλυψης των ζημιών στην ανθοφορία και καρπόδεση που προκαλούνται από υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες κλπ τα οποία συνήθως πλήττουν την Κρήτη, όπως γίνεται και για τις ζημιές από παγετούς που συνήθως πλήττουν την Βόρειο Ελλάδα.


Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Το θέμα χρήζει παρακολούθησης και επανάληψης προσπαθειών σε συνεργασία και με άλλους φορείς.


-Έκδοση φυλλάδιο «Ορθές Πρακτικές στην Παραγωγή, Έκθλιψη και Διάθεση Ελαιολάδου. Εκδόθηκε έγχρωμο φυλλάδιο 16 σελίδων από ειδικούς έμπειρους επιστήμονες το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικά τις ορθές πρακτικές που πρέπει ακολουθούνται στην διαδικασία της έκθλιψης του ελαιοκάρπου . Εκδόθηκαν 1.000 αντίτυπα που διανέμονται δωρεάν σε ημερίδες, ελαιοτριβεία και παραγωγούς.


-Βραβεύσεις Ελαιοτριβείων που εφαρμόζουν ορθές πρακτικές στην Έκθλιψη
Με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου, οργανώθηκε διαδικασία Βράβευσης με ειδικές πλακέτες των Ελαιοτριβείων που διακρίνονται για την εφαρμογή ορθών πρακτικών στην έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Η διαδικασία των Βραβεύσεων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με απονομή πλακετών με την Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Μινωική Ελιά και Επαίνων σε ειδικές τελετές. Απονεμήθηκαν 11 διακρίσεις σε Ελαιοτριβεία το 2015/16 και σε 12 Ελαιοτριβεία το 2016/17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ.
Κύρια πλευρά προς την οποία ο Σύνδεσμος ανάπτυξε περισσότερο την δράση του, ήταν ο τομέας της διάθεσης του ελαιολάδου, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, παρουσιάζει αρκετά και σοβαρά προβλήματα. Κυρίες δράσεις που πραγματοποίησε είναι:

Έκδοση Δελτίου Τιμών Ελαιολάδου
Συνεχίστηκε η έκδοση του μοναδικού στην Ελλάδα «Εβδομαδιαίου Δελτίου Τιμών Παραγωγού» που παρουσιάζει τιμές από 25 επώνυμες επιχειρήσεις και Συν/σμους της Κρήτης της Πελοποννήσου, της Λέσβου αλλά και από Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία .
Το Δελτίο δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr, ενώ αποστέλλεται με e-mail ως “News Letter”, στους Δήμους Μέλη του ΣΕΔΗΚ και σε πάνω από 1.000 εγγεγραμμένους Φίλους του ΣΕΔΗΚ σε όλη την Ελλάδα.
Η συμβολή του Δελτίου αυτού στην διαφάνεια της αγοράς είναι σημαντική όπως αποδεικνύεται από την μεγάλη επισκεψιμότητα που έχει από παραγωγούς και εμπόρους η οποία κατά την περίοδο αιχμής της εμπορίας φθάνει πάνω από 2.000 -3.000 επισκέπτες ημερησίως.

Υπομνήματα για την διάθεση του ελαιολάδου στην λιανική και την εστίαση:


Υποβλήθηκαν υπομνήματα με τα οποία ζητήθηκαν τα εξής:
(α) Απαγόρευση ανάμειξης ελαιολάδου με σπορέλαια η οποία εισακούστηκε και ικανοποιήθηκε.
(β) Ρύθμιση της διάθεσης ελαιολάδου κατευθείαν από παραγωγούς σε καταναλωτές η οποία εκκρεμεί.
(γ) Υποχρεωτική αναγραφή στους Καταλόγους των λαδιών που χρησιμοποιούνται στην εστίαση η οποία έγινε αποδεκτή και θεσμοθετήθηκε, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζεται.
(δ)Αύξηση των επιτρεπτών συσκευασιών στην Εστίαση η οποία έγινε αποδεκτή και θεσμοθετήθηκε. (δ) Υποχρεωτική χρήση μη ξαναγεμιζόμενων επώνυμων συσκευασιών η συσκευασιών μια χρήσης στα τραπέζια των επιχειρήσεων εστίασης, η οποία έγινε αποδεκτή και άρχισε η εφαρμογή της από 1-1-2018.


Οργάνωση Εσπερίδας «Ορθές Πρακτικές στην Εμπορία του Ελαιολάδου»
Οργανώθηκε εσπερίδα στον Πλάτανο Κισσάμου την 22-12-2017 με εισηγήσεις και παρεμβάσεις Συν/σμων και συμμετοχή 100 ατόμων.
Ίδρυση και υποστήριξη Δικτύων «ΕλαιοΓευσιες»
Στα πλαίσια του έργου ΑΠΠΕΕ, ιδρύθηκαν δίκτυα Επιχειρήσεων Αποκλειστικής Χρήσης Ελαιολάδου «ΕλαιοΓευσιες» στην Κρήτη και Κύπρο. Στα δίκτυα συμμετέχουν Επιχειρήσεις Εστίασης (Ταβέρνες, Ξενοδοχεία κ.α.), Εδεσματοπωλεία και Επιχειρήσεις Εμπορίας. Υποστηρίχτηκε η διοικητική εξυπηρέτηση και η προβολή των δικτύων με διαφημίσεις στα ΜΜΕ, με δημιουργία Ιστοσελίδας (www.olivetastes.eu), με ειδικά επιτραπέζια stands, με ειδικά έντυπα κ.α.
Δυστυχώς, η δραστηριότητα των Δικτύων αυτών έχει ατονήσει εξαιτίας της κρίσης και επειδή δεν μπορεί να καλυφθεί η διοικητική υποστήριξη τους από ίδιους πόρους ή από προγράμματα.
Βραβεύσεις ελαιοτριβείων που εφαρμόζουν ορθές πρακτικές στην διάθεση
Με στόχο την βελτίωση των όρων της διάθεσης του ελαιολάδου και την καθιέρωση διαγωνισμών, οργανώθηκε διαδικασία Βράβευσης με ειδικές πλακέτες των Ελαιοτριβείων που διακρίνονται για την εφαρμογή ορθών πρακτικών στην διάθεση του ελαιολάδου. Η διαδικασία των Βραβεύσεων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μετά από αξιολόγηση από ειδική επιστημονική επιτροπή και απονομή καλαίσθητων πλακετών με την Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Μινωική Ελιά καθώς και επαίνων στους διακριθέντες σε ειδικές τελετές που έγιναν στα πλαίσια εκδηλώσεων που έγιναν στο ΜΑΙΧ στα Χανιά. Απονεμήθηκαν 9 διακρίσεις το 2016 και 7 το 2017.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ


Οργάνωση «Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης της Νεολαίας»
Οργανώθηκε εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση της νεολαίας για την ελιά και το ελαιόλαδο η οποία περιέλαβε διάφορες δράσεις οι οποίες συνεχίζονται, όπως:
(1) Έγκριση προγράμματος με τίτλο« Ευαισθητοποίηση νεολαίας για την υγιεινή, γευστική και πολιτιστική άξια του ελαιολάδου» από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, με προϋπολογισμό 38.500 ευρώ και συμμετοχή του ΣΕΔΗΚ 50%.
(2) Έκδοση βιβλίου με τίτλο «Παιχνίδια με την Ελιά» για παιδιά Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού στα Ελληνικά σε 3.000 αντίτυπα..
(3) Έκδοση βιβλίου με τίτλο «Στους δρόμους της Ελιάς» για μεγάλα παιδιά και ενήλικες σε 2.500 αντίτυπα.
(4) Διανομή βιβλίων σε μαθητές σε εκδηλώσεις για παιδιά που οργανώθηκαν σε συνεργασία με Σχολεία σε διαφορές περιοχές της Κρήτης
(5) Έκδοση βιβλίου «Θεατρικά έργα για την Ελιά και το λαδί»
Διανέμεται ως βοήθημα για την οργάνωση μαθητικών θεατρικών παραστάσεων. Μετά την εξάντληση της Α΄ έκδοσης, έγινε και Β΄ έκδοση
(6) Οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης στα Σχολεία


Οργανώθηκαν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την Ελιά και το Λάδι από ομάδες 2-3 Σχολείων κατά Δήμο, οι οποίες περιλάμβαναν εισηγήσεις και θεατρικές παραστάσεις μαθητών των Σχολείων τις οποίες παρακολούθησε μεγάλος αριθμός γονέων, οικείων και άλλων ενδιαφερόμενων.


Οι εκδηλώσεις αυτές έγιναν:
-Στο Πέραμα την 28-11-2015 με εισηγήσεις και θεατρικά από μαθητές 3 Σχολείων και συμμετοχή 100 ατόμων
-Στον θεατρικό Σταθμό στο Ηράκλειο την 11-12-2015, με εισηγήσεις και θεατρικά από μαθητές 3 Σχολείων και συμμετοχή 300 ατόμων.


-Στη Γέργερη την 12-12-2015 με εισηγήσεις και θεατρικά από μαθητές Νηπιαγωγείου και συμμετοχή 120 άτομα
-Στην Ορθόδοξη Ακαδημία στο Κολυμβάρι την 15-12-2015 από μαθητές 3 Σχολείων και με συμμετοχή 500 ατόμων.
-Στην Κίσσαμο στις 28-1-2016 με εισηγήσεις και θεατρικά από μαθητές 2 Σχολείων και συμμετοχή 150 ατόμων
-Στο ΜΑΙΧ στα Χανιά στις 3-2-2016 με εισηγήσεις και θεατρικά από μαθητές 4 Σχολείων και συμμετοχή 150 ατόμων
-Στο Πολύκεντρο στη Σητεία στις 10-2-2016 με εισηγήσεις και θεατρικά από μαθητές 2 Σχολείων και συμμετοχή 150 ατόμων
-Στο 7ο Δημ. Σχολείο στο Ρέθυμνο στις 17-2-2016 με εισηγήσεις και θεατρικά από μαθητές 3 Σχολείων και συμμετοχή 170 ατόμων


Οργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών
Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα Ελιάς και ελαιολάδου οργανώθηκαν:
-Ημερίδα Εκπαιδευτικών: «Στους δρόμους της Ελιάς» στο Καββούσι Ιεράπετρας την 27-5-2016 με συμμετοχή 70 Νηπιαγωγών και Δασκάλων Λασιθίου.
-Σεμινάριο Εκπαιδευτικών: «Ελιά και Λάδι: Ευαισθητοποίηση νεολαίας » στην αίθουσα ΛΑΤΩ στην Κριτσά και το ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ στον Άγιο Νικόλαο την 28-11-17 με εισηγήσεις επισκέψεις σε ελαιοτριβείο και άσκηση Γευσιγνωσίας ελαιολάδου και συμμετοχή 75 εκπαιδευτικών Λασιθίου .

Εκδηλώσεις στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς 2016


Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς 2016 οργανώθηκαν οι εκδηλώσεις:
-Στο ΜΑΙΧ στα Χανιά την 26-11-2016 Ημερίδα: «Ελιά και λάδι στην Κρήτη, Πολιτισμός –Ποιότητα-Υγεία-Οικονομία» με Εισηγήσεις, Θεατρική παράσταση μαθητών, Βραβεύσεις Ελαιοτριβείων και συμμετοχή 150 ατόμων.
-Στο Σπίτι Πολιτισμού την 29 Νοεμβρίου -Ημερίδα: «Ελιά και λάδι στην Κρήτη, Πολιτισμός –Ποιότητα-Υγεία-Οικονομία», με Εισηγήσεις, Θεατρική παράσταση μαθητών και Βραβεύσεις Ξενοδοχείων και συμμετοχή 120 ατόμων.


Εκδηλώσεις στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς 2017
Το έτος 2017 ο ΣΕΔΗΚ προκρίθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου ως εκπρόσωπος της Ελλάδας για τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς 2017. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποίησε.
-Ημερίδα: «Ελιά και Λάδι: Ποιότητα-περιβάλλον –Πολιτισμός» στο ΜΑΙΧ την 15 Νοεμβρίου 2017, με εισηγήσεις, θεατρική παράσταση μαθητών και Βραβεύσεις Ελαιοτριβείων.
- Ημερίδα» «Ελιά και Λάδι: Ποιότητα-περιβάλλον –Πολιτισμός στο Σπίτι του Πολιτισμού, την 24 Νοεμβρίου 2017, με εισηγήσεις, θεατρική παράσταση μαθητών και Βραβεύσεις Ξενοδοχείων.
-Ημερίδα: «Ελιά και Λάδι: Πολιτισμός-Υγεία-Οικονομία» την 27 Δεκεμβρίου στην Γέργερη με συμμετοχή 120 ατόμων


Βραβεύσεις Ξενοδοχείων που προωθούν το ελαιόλαδο
Με στόχο την ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των Ξενοδοχείων της Κρήτη να συμβάλουν στη προβολή και διάθεση του ελαιολάδου καθιερώθηκαν Βραβεύσεις για τις μονάδες που με διάφορους τρόπους προωθούν το ελαιόλαδο μέσα στα ξενοδοχεία τους
Τέτοιες βραβεύσεις έγιναν το 2016 και το 2017 στα πλαίσια ειδικών εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο με απονομή καλαίσθητων πλακετών με την Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Μινωική Ελιά καθώς και επαίνων. Απονεμηθήκαν 10 διακρίσεις σε ξενοδοχεία το 2015 και σε 15 ξενοδοχεία το 2017.

Διάθεση βιβλίων σε τουρίστες μέσω ξενοδοχείων
Εκδόθηκαν στα Αγγλικά βιβλία με τίτλους: “Games with the Olives” για μικρά παιδιά ( 2.000 αντίτυπα) και “On the olive routes” για μεγάλα παιδιά και ενήλικες( 3.000 αντίτυπα) Τα βιβλία αυτά διατίθενται μέσα από ειδικά stands από 60 συνεργαζόμενα μεγάλα Ξενοδοχεία της Κρήτης σε Τουρίστες οι οποίοι με την ευκαιρία συμπληρώνουν με την παραλαβή τους ειδικό ερωτηματολόγιο.

ΜΝΗΜΕΙΑΚΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ανακήρυξη και ανάδειξη Μνημειακών Ελαιοδέντρων.
Ο ΣΕΔΗΚ συνεχίζοντας μεθοδικά τις προσπάθειες που άρχισε από το 2002 προχώρησε στην καταγραφή, ανακήρυξη και ανάδειξη 25 Μνημειακών ελαιοδέντρων της Κρήτης με την ειδική διαδικασία που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδa του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr .
Η διαδικασία προβλέπει επισήμανση και καταγραφή Μνημειακών με υποβολή Δελτίων από ενδιαφερομένους, Δήμους, Συλλόγους, πρόσωπα και αξιολόγηση τους από ειδική Διεπιστημονική Επιτροπή στην οποία μετέχουν Αρχαιολόγοι, Γεωπόνοι και Εικαστικοί και ανακήρυξη όσων συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις από το ΔΣ του ΣΕΔΗΚ.
Ήδη εξετάστηκαν πάνω από 90 Δελτία υποψήφιων Μνημειακών και ανακηρύχτηκαν ως Μνημειακά ελαιόδεντρα συνολικά 25. Από αυτά τα 10 είχαν ανακηρυχθεί και αναδεχθεί μερικώς από το 2008 με επιτόπιες πινακίδες, ιστοσελίδα, δημοσιεύματα , βιβλία κ.α. . Άλλα 6 ανακηρύχτηκαν αργότερα το 2011, ενώ άλλα 9 αξιολογήθηκαν θετικά και μπορούν να ανακηρυχτούν μόλις επιλυθούν διάφορα ιδιοκτησιακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
Η ανάδειξη των Μνημειακών Ελαιοδέντρων προωθήθηκε και με οργάνωση ομαδικών επισκέψεων Εκπαιδευτικών και άλλων ενδιαφερόμενων από τον ΣΕΔΗΚ αλλά και εκδηλώσεις που οργάνωσαν συγκριμένοι Δήμοι και Πολιτιστικοί Φορείς όπως ο Δήμοι Πλατανιά και Ιεράπετρας

Πρόταση για το Βραβείο EUROPA NOSTRA
Ο ΣΕΔΗΚ στα πλαίσια της περεταίρω ανάδειξης και προβολής των Μνημειακών Κρήτης συνέταξε και υπόβαλε στην ΕΕ, ειδικό Φάκελο για την απονομή του Βραβείου EUROPA NOSTRA σε 14 Μνημειακά ελαιόδεντρα της Κρήτης για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους υπόγραψαν σχετική δήλωση αποδοχής.
Τα βραβεία EUROPA NOSTRA απονέμονται κάθε χρόνο από την ΕΕ σε 30 έργα η πρωτοβουλίες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία μπορεί να προταθούν από 37 χώρες της ΕΕ και εκτός αυτής.

Μελέτη και εργασίες ανάπλασης των Μνημειακών Ελαιοδέντρων
Ο ΣΕΔΗΚ υπόβαλε στην Περιφέρεια Κρήτης πρόταση για χρηματοδότηση μελέτης των εργασιών ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου 14 Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης για την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ.
Βασικοί στόχοι της πρότασης τέθηκαν :
-Η διατήρηση και ανάδειξη των Μνημειακών Ελαιοδέντρων σαν ζωντανών μνημείων της πατρογονικής μας κληρονομιάς.
-Ο Εμπλουτισμός της ενδοχώρας της Κρήτης με αξιοθέατα για ανάπτυξη πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και γαστρονομικού Τουρισμού στην ενδοχώρα.
-Η έμμεση αλλά αποτελεσματική προβολή της πολιτισμικής και υγιεινής άξιας του Κρητικού ελαιολάδου που αποτελεί τον δεύτερο οικονομικό πόρο της Κρήτης

Ωστόσο, επειδή απαραίτητη προϋπόθεση και για την μελέτη και για τις εργασίες ανάπλασης τέθηκε η απόκτηση της ιδιοκτησίας ή της χρήσης των δέντρων από τους οικείους Δήμους η τον ΣΕΔΗΚ, συναντήθηκαν πολλές και ανυπέρβλητες δυσκολίες. Τελικά το ιδιοκτησιακό έχει διευθετηθεί για 5-6 μόνο δέντρα, οπότε ο ΣΕΔΗΚ ζήτησε από την Περιφέρεια με το εγκριμένο ποσό αφού αυξηθεί κατά 5.000 ευρώ να γίνει η μελέτη και εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).