- Πνευματικά Δικαιώματα

Μέτρα προστασίας της παραγωγής και διαφύλαξης της ποιότητας

αλλά και δράσεις προβολής και διάθεσης.


     Εισήγηση  Νικ. Μιχελάκη,

Δρ. Γεωπονου Επιστ, Συμβουλου ΣΕΔΗΚ και Πρ. Δ/ντη Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων

Οι δραστηριότητες που μπορεί να υλοποιήσει ο ΣΕΔΗΚ κατά την προσεχή 2/ετια 2018/19 οπωσδήποτε θα εξαρτηθούν από την γενικότερη πορεία του και ειδικότερα από τις οικονομικές δυνατότητες που θα έχει από πλευράς προγραμμάτων,καταβολής των συνδρoμών των Δήμων  και γενικότερης υποστήριξης του από τους Δήμους Μέλη του, πράγματα που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια. 

sedik1

 

 Επομένως ο προγραμματισμός που παρουσιάζεται στην συνέχεια αποτελεί κατά βάση μια τολμηρή και αισιόδοξη προσέγγιση των στόχων που πρεπει να επιτευχθούν με βάση τις ανάγκες και τις προκλήσεις που δημιουρ γούνται με τις εξελίξεις που υπάρχουν και όχι κατά ανάγκη αυστηρό προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων. 

Με βάση το σκεπτικό αυτό οι δράσεις που πρεπει να επιδιωχτούν κατά την προσεχή περίοδο 2018-2019 μπορεί να συνοψιστούν ως εξης: 

 

  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ


1. Ενέργειες για προβλήματα Δακοκτονίας.

Η Δακοκτονία ως παράγων που επηρεάζει κυρίως την ποιότητα αλλά και την ποσότητα της παραγωγής πρέπει να εξακολουθήσει να ευρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας. Δράσεις που πρεπει να υλοποιηθούν είναι:


-Παρακολούθηση αποτελεσμάτων εφαρμογής δολωματικης δακοκτονίας
-Εξέταση επέκτασης ψεκασμών κάλυψης και επιτάσεων.
-Οργάνωση ειδικής επιστημονικής ημερίδας
-Υποβολή υπομνημάτων για την σωστή εφαρμογή


2.Ζημιές από ακραίες καιρικές συνθήκες
Η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρητη, παρά το ότι ευρίσκεται γενικά υπο ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, εντούτοις κατά καιρούς πλήττεται από ακραίες καιρικές συνθήκες, συνήθως διαφορές η και αντίθετες από ότι στην Βόρειο Ελλάδα.
Ζημιές προκαλούνται κατά καιρούς από πολύ υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη, από έλλειψη βροχοπτώσεων κατά τους κρίσιμους πρώτους μήνες του έτους και σπανίως από χιονοπτώσεις και παγετούς. Εν τούτοις ο ισχύον κανονισμός του ΕΛΓΑ για ακατανόητους επιστημονικώς λόγους δεν καλύπτει τις ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες και έλλειψη βροχών.

Συνεπώς απαιτούνται συντονισμένες δράσεις από ΣΕΔΗΚ και άλλους φορεις ως εξης:
-Οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων για δημόσια προβολη των αναγκαίων ρυθμίσεων
-Υποβολή τεκμηριωμένων υπομνημάτων για τροποποίηση του Κανονισμού ΕΛΓΑ


3. Δράσεις ενημέρωσης για «Ορθές Πρακτικές στην Παραγωγή και Έκθλιψη».
Το επίπεδο της ενημέρωσης των παραγωγών στις ορθές πρακτικές στην παραγωγή και έκθλιψη πρεπει συνεχώς να βελτιώνεται. Οι δράσεις που απαιτούνται είναι:
-Οργάνωση ημερίδων-σεμιναρίων για Επιστημονες και Παραγωγούς

-Αξιοποίηση του έντυπου υλικού που έχει εκδώσει ο ΣΕΔΗΚ
-Παρουσιάσεις στα ΜΜΕ επιλεγμένων άρθρων και συνεντεύξεων


ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Ο τομέας της διάθεσης ελαιολάδου, εξακολουθεί να παρουσιάζει αρκετά και σοβαρά προβλήματα. Κύριες δράσεις που απαιτούνται είναι:

1. Συνέχιση Έκδοσης Δελτίου Τιμών Ελαιολάδου του ΣΕΔΗΚ
Το «Εβδομαδιαίου Δελτίο Τιμών Παραγωγού» του ΣΕΔΗΚ που δημοσιεύεται κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του www.sedik.gr αποτελεί πλέον εργαλείο απαραίτητο για χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς και εμπόρους όλης της χώρας. Έχει καταξιωθεί στην συνείδηση των παραγωγών και η συμβολή του στην διαφάνεια της αγοράς είναι σημαντική. Επομένως η συνέχιση έκδοσης και η βελτίωση της είναι απολύτως απαραίτητη.


2. Προώθηση εξαγωγών τυποποιημένου
-Οργάνωση Ημερίδας για τυποποίηση και εξαγωγές

3. Εφαρμογή ορθών πρακτικών στην διάθεση χύμα
- Βραβεύσεις ελαιοτριβείων που εφαρμόζουν διαγωνισμούς στην διαθεση.
- Προώθηση ίδρυσης Συντονιστικού Φορέα Ενεργών Συνεταιρισμών

4. Ρυθμίσεις διάθεσης ελαιολάδου στην λιανική και την εστίαση:
Με υπομνήματα του ΣΕΔΗΚ έχουν επιτευχθεί σημαντικές ρυθμίσεις στην διάθεση
του ελαιόλαδου στην λιανική και στην εστίαση. Δυστυχώς όμως στην πράξη ελάχιστα
εφαρμόζονται. Απαιτούνται:


-Οργάνωση δράσεων δημοσιοποίησης των ρυθμίσεων στο ευρύ κοινο.
-Υποβολή υπομνημάτων για ενημέρωση επιχειρήσεων και κυρώσεις
- Οργάνωση Ημερίδων για «Ορθές Πρακτικές στην Εμπορία του Ελαιολάδου»
- Αναθεώρηση τρόπου υποστήριξης και προβολής επιχειρήσεων Εστίασης
- Βραβεύσεις επιχειρήσεων εστίασης που προωθούν το ελαιόλαδο

5. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης της νεολαίας
Η δράση αυτή ήδη εφαρμόζεται και άρχισε να αποδίδει. Επομένως πρεπει να συνεχιστεί με τις ίδιες
η και με νέες δράσεις όπως:
- Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων Εκπαιδευτικών
- Υποστήριξη εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της νεολαίας.
- Αξιοποίηση εκδόσεων ΣΕΔΗΚ μέσω κατάλληλων δράσεων

6. Βραβεύσεις Ξενοδοχείων που προωθούν το ελαιόλαδο
Με στόχο την ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των Ξενοδοχείων της Κρήτη να συμβάλουν στη προβολή και διάθεση του ελαιολάδου καθιερώθηκαν Βραβεύσεις για τις μονάδες που με διάφορους τρόπους προωθούν το ελαιόλαδο μέσα στα ξενοδοχεία τους


Τέτοιες βραβεύσεις έγιναν το 2016 και το 2017 στα πλαίσια ειδικών εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο με απονομή καλαίσθητων πλακετών με την Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Μινωική Ελιά καθώς και επαίνων. Απονεμηθήκαν 10 διακρίσεις σε ξενοδοχεία το 2015 και σε 15 ξενοδοχεία το 2017.


7.Ενημερωση τουριστών μέσω ξενοδοχείων
Η δράση διαθεσης ενημερωτικού υλικού του ΣΕΔΗΚ DVD και βιβλίων στα Αγγλικά “Games with the Olives” για μικρά παιδιά και “On the olive routes” για μεγάλα παιδιά και ενήλικες, πρεπει να συστηματοποιηθεί και να συνεχιστεί σε συνδυασμό με άλλες ενημερωτικές δράσεις στα ξενοδοχεία


8. Προώθηση «ελαιοτουρισμού» ως εναλλακτικής μορφής τουρισμού
Η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα ανάπτυξης τουρισμού και στην ενδοχώρα του νησιού έχει επισημανθεί από πολλούς. Τα Μνημειακά ελαιόδεντρα, τα Μουσεία ελιάς, οι ΕλαιοΤαβέρνες κ.α τα οποια έχει αναδείξει και υποστηρίξει ο ΣΕΔΗΚ μπορούν να αποτελέσουν επισκέψιμα αξιοθέατα για ατομικές η ομαδικές επισκέψεις. Ο ΣΕΔΗΚ μπορεί να υποστηρίξει την ανάδειξη των αξιοθέατων αυτών και να προωθήσει την αύξηση της επισκεψιμοτητας τους με δράσεις όπως: -Οργάνωση εκδηλώσεων ανάδειξης Ελαιοκομικών αξιοθέατων.
-Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
-Ίδρυση Δικτυού ΕλαιοΤουριστικών επιχειρήσεων

9. Ανάπλαση και ανάδειξη Μνημειακών Ελαιοδέντρων.
Η ανάδειξη των Μνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης προωθήθηκε ήδη αρκετά από τον ΣΕΔΗΚ. Απαιτείται η συνέχιση της ώστε να αποτελέσουν αξιόλογα αξιοθέατα επισκέψιμα από ξένους και έλληνες τουρίστες. Προϋπόθεση για αυτό είναι η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου τους για την οποία εγκρίθηκε ήδη από την Περιφέρεια Κρήτης σχετική πίστωση για την μελέτη .


Απαιτείται όμως και η εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης για την οποια ο ΣΕΔΗΚ ζήτησε επαύξηση της πίστωσης.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).