- Πνευματικά Δικαιώματα

Δημοπρατείται συνολική ποσότητα 45 τόνων περίπου, οξύτητας <0,6% την 25-04-2018


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσσαράς, καλεί τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ελαιολάδου, σε πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για πώληση ελαιολάδου εσοδείας 2017-2018 έξτρα παρθένο, στις 25/04/2018 και ώρα 19:00 (άνοιγμα προσφορών ) στα γραφεία του Συνεταιρισμού στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
34.885 κιλά Κορωνέικη (ψιλολιά) οξύτητα 0,32% δεξαμενή Α2
11.537 κιλά Κορωνέικη (ψιλολιά) οξύτητα 0,54% δεξαμενή Δ2v


Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να πάρουν δείγμα από τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του συνεταιρισμού και στα τηλέφωνα 2892027610, 6906668350 & 6980454085


Οι συμμετέχοντες αγοραστές θα καταθέσουν από μία προσφορά μόνο. Η κατακύρωση θα γίνει στον πλειοδότη, σε περίπτωση που η τιμή είναι αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται το ΦΠΑ 13%.
Ο πλειοδότης, εντός 24 ωρών από την κατακύρωση της δημοπρασίας, πρέπει να καταβάλει το 10% της αξίας του ελαιολάδου ως προκαταβολή με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Συνεταιρισμού.


Η φόρτωση του ελαιολάδου θα γίνει εντός 10 ημερών το αργότερο (έως 10/05/2018) από την ημέρα της δημοπρασίας, από τις δεξαμενές Α2 & Δ2 του Συνεταιρισμού, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του στα Καπαριανά Μοιρών, με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή και η εξόφληση θα γίνει πριν την φόρτωση του ελαιολάδου με τον ίδιο τρόπο. ( Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Συνεταιρισμού).


Η μη τήρηση των ανωτέρω από τον αγοραστή θα σημαίνει αυτόματα την ανάκληση της κατακύρωσης και την ακύρωση της δημοπρασίας .


Μετά το πέρας των (10) ημερολογιακών ημερών και εφ’ όσον δεν έχουν τηρηθεί και υλοποιηθεί τα παραπάνω, το ποσό της προκαταβολής (10% του ολικού ποσού) θα καταπίπτει ως εύλογη αποζημίωση και συμφωνημένη ποινική ρήτρα υπέρ του Συνεταιρισμού.


Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει αποδοχή όλων των όρων της παρούσας ανακοίνωσης/προκήρυξης.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).