- Πνευματικά Δικαιώματα

Διαπιστώσεις, σχόλια και συμπεράσματα

Γράφει ο Ν.Μιχελάκης*
Πολύ σημαντικές ήταν οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που πρόεκυψαν απο τις εργασίες των αρκετά πρωτότυπων και εντυπωσιακών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΣΕΔΗΚ στην Κρήτη στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ήμερα Ελαιοκομίας 2018.

 

imerida maich171018 2

Οι εκδηλωσεις αυτές που είχαν τεθεί υπο την αιγίδα και υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, οργανώθηκαν από τον ΣΕΔΗΚ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το ΜΑΙΧ, το Ινστιτούτο Ελιάς, τους Δήμους Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου και άλλους τοπικούς φορείς και πραγματοποιήθηκαν η μια στα Χανιά και η άλλη στο Ρέθυμνο.


Η επιτυχία και των δυο εκδηλώσεων, κατά κοινή ομολογία, ήταν αρκετά σημαντική. Τόσο οι οργανωτές όσο και οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι οι εισηγήσεις και οι ποικίλες πρακτικές δράσεις και επιδείξεις που περιλάμβαναν, ηταν αρκετά πρωτότυπες αλλα και χρήσιμες γενικά για την Κρητη και ιδιαίτερα για τους ασχολούμενους με την εστίαση και τον τουρισμό.


Η ημερίδα για το ελαιόλαδο στην εστίαση
Κύριοι στόχοι της εκδήλωσης «Ορθή χρήση του Ελαιολάδου στην Εστίαση» που έγινε στο ΜΑΙΧ στα Χανιά την 17-10-18, ηταν αξιοποίηση του ελαιολάδου σαν μέσου για την αναβάθμιση του επιπέδου μαζικής εστίασης και προσέλκυση υψηλής ποιότητας επισκεπτών αλλα και η έμμεση προβολή του Κρητικού ελαιολάδου.
imerida maich171018Βασικά, το πρόγραμμα της ημερίδας περιλάμβανε εισηγήσεις από ειδικούς Επιστήμονες και γνωστούς Αρχιμάγειρες για τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου, τον ρόλο του στην εστίαση των τουριστών και την σωστή χρήση του ως νωπού στα βραστά, ψητά και σαλατικά, καθώς και την σωστή χρήση του στα μαγειρευτά και ιδίως στα τηγανητά.

Παράλληλα όμως περιλάμβανε και πρακτικές ασκήσεις στην οργανοληπτική αξιολόγηση, βραβεύσεις ελαιοτριβείων που εφάρμοσαν ορθές πρακτικές στην διάθεση ελαιολάδου και έκθεση συσκευασιών νωπού ελαιολάδου στην εστίαση.


Άσκηση στην οργανοληπτική αξιολόγηση
Στα πλαίσια της ημερίδας έγινε και άσκηση οργανοληπτικής αξιολόγησης και αναγνώρισης επώνυμων ελαιολάδων.
imerida maich171018 3Στην άσκηση αυτή που έγινε σε κατάλληλα διαρρυθμισμένη αίθουσα του ΜΑΙΧ, οι συμμετέχοντες, που επιθυμούσαν, μετείχαν αρχικά σε άσκηση γευστικής διάκρισης των βασικών κατηγοριών άριστου, μέτριου και κακού ελαιολαδου.
Στην συνέχεια η άσκηση συνεχίστηκε στην αναγνώριση επώνυμων ελαιολάδων. Κατά την άσκηση αυτή, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν ένα συγκεκριμένο επώνυμο ελαιόλαδο, το οποιο είχαν δοκιμάσει νωρίτερα, μέσα σε 5 δείγματα άλλων επώνυμων που περιεχόταν σε δοχεία χωρίς ετικέτες
Βραβεύσεις στην διάθεση ελαιολάδου
Κατά την εκδήλωση έγιναν και Βραβεύσεις ελαιοτριβείων στην διάθεση του ελαιολάδου κατά τις οποιες απονεμήθηκαν πλακέτες με την ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΗ Μινωική Ελια στις επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει ειδικές εκθέσεις σύμφωνα με την προκήρυξη που είχε προηγηθεί.
Τα κριτήρια που αξιολογήθηκαν απο Επιστημονική Επιτροπή Πανεπιστημιακών, ήταν:
- Εμπιστοσύνη των παραγωγών προς την επιχείρηση
- Βαθμός διάθεσης τυποποιημένου με συμμετοχή η όχι των παραγωγών
- Βαθμός διάθεσης με μορφή χύμα με διενέργεια διαγωνισμών
- Αριθμός και ειδή δραστηριοτήτων για προβολή του προϊόντος
-Διαφάνεια και δημοσιότητα των προσφερόμενων τιμών στους παραγωγούς

Κατά την τελετή που έγινε στα πλαίσια της ημερίδας, πλακέτες της Χρυσής, Αργυρής και Χάλκινης Μινωικής Ελιας απονεμήθηκαν στους εξής :

- Στον Α.Σ. Εμπάρου ΧΡΥΣΗΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 2018
-Στον Α.Σ. Κριτσάς ΑΡΓΥΡΗ
-Στον Α.Σ. Ζάκρου ΑΡΓΥΡΗ
-Στην Αλμπαντάκης Α.Ε. ΧΑΛΚΙΝΗ
-Στην Ανώσκελη Α.Ε ΧΑΛΚΙΝΗ

Όπως διευκρινίστηκε κατά την απονομή, οι πλακέτες έχουν τιμητικό και παιδευτικό χαρακτήρα και απονέμονται δωρεάν με στόχο να επιβραβεύσουν τα ελαιοτριβεία που ακολουθούν ορθές πρακτικές διάθεσης συμβάλλοντας στην εξασφάλιση καλύτερων τιμών για τους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτό και η απονομή τους γίνεται μόνο σε παρόντα κατά την τελετή ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων τα οποία περιγράφουν και τις διαδικασίες που ακολουθούν.

Έκθεση συσκευασιών ασφαλείας για την εστίαση
Στα πλαίσια της Ημερίδας «Το Ελαιόλαδο στην Εστίαση» λειτούργησε και Έκθεση συσκευασιών ελαιολάδου που προορίζεται για νωπή χρήση στις ταβέρνες και άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, σύμφωνα με αγορανομική διάταξη που ισχύει από 1-1-2018.
Οι εταιρείες που παράγουν τέτοιες συσκευασίες προσκλήθηκαν από τον ΣΕΔΗΚ όσες επιθυμούν να τις εκθέσουν σε ειδικό χώρο που τους προσφέρθηκε στο ΜΑΙΧ. ώστε να γινουν γνωστές στους ενδιαφερόμενους.
Στην πρόσκληση του ΣΕΔΗΚ ανταποκρίθηκαν οι εταιρίες Terra Creta, A.Σ. Κριτσας, Α.Σ. Εμπάρου, Ανώσκελη Α.Ε. PALLADA οι οποιες παρουσίασαν τις συσκευασίες που παράγουν σε ειδικά stands, ενώ παράλληλα προσέφεραν και ένα αριθμό συσκευασιών για την άσκηση αναγνώρισης επώνυμων συσκευασιών που λειτούργησε για του συμμετέχοντες.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ


Σχόλια για την μορφή και τα μεγέθη των συσκευασιών
Όπως αναφέρθηκε κατά τις εισηγήσεις η χρήση των συσκευασιών αυτών κυρίως ανεβάζει το ποιοτικό επίπεδο των επιχειρήσεων εστίασης, ενώ ελάχιστα προσφέρει στην άμεση κατανάλωση του ελαιολάδου του νησιού, η παραγωγή του οποίου υπο ομαλές συνθήκες κατά μ.ο. ανέρχεται σε 100 χ. τ./έτος.
Οι συσκευασίες, υπογραμμίστηκε ότι πρεπει να είναι γυάλινες με σκούρο αδιαφανές χρώμα ώστε να μην οξειδώνεται το προϊόν απο το φώς.
Οι μεγάλες συσκευασίες (200-250 ml), τονίστηκε ότι, αναγκαστικά προορίζονται για χρήση από περισσότερες της μιας παρέες, γιαυτο και πρέπει να φέρουν πώμα ασφαλείας που δεν επιτρέπει ξαναγέμισμα και δεν πρέπει να χρεώνονται.
Οι μικρότερες συσκευασίες ατομικές, ή 60-120 ml που ταιριάζουν για χρήση από μια μόνο παρέα, δεν χρειάζονται πώμα ασφαλείας εφόσον προσφέρονται σφραγισμένες, πρεπει όμως να είναι αδιαφανείς. Αυτές μπορούν να χρεώνονται με μια λογική τιμή.
Η εφαρμογή του μέτρου στην πράξη, τονίστηκε ότι δεν εξασφαλίζεται με μονο την ύπαρξη της νομοθεσίας. Συνιστάται κατάλληλη ενημέρωση των επιχειρήσεων και εφαρμογή σχετικών ελέγχων. Όμως, όπως αποδείχτηκε από άλλες χωρες, αποτελεσματική είναι και η ευρεία ενημέρωση του κοινού μέσα από τα ΜΜΕ.

 

*Ο  Νίκος Μιχελάκης ειναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα κείμενα των άρθρων του εκφράζουν προσωπικές του απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μονό μετά απο άδεια του ίδιου. (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).