- Πνευματικά Δικαιώματα

Δημοπρατούνται συνολικά 60 τόνοι οξύτητας 0,4-0,6% την 12/12/2018


Συνεχίζεται η διάθεση ελαιολάδου από Συνεταιρισμόυς της Κρήτης με την ορθή πρακτική των διαγωνισμών η οποία εξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας στις εμπορικες πράξεις  μεταξύ παραγωγών καί  αγοραστών(εμπορων)  επωφελέστερες και για τις δύο πλευρές.


Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Κρήτης "Κρητικός Αγρός Α.Ε." με ανακοίνωση του προσκαλεί τους ενδιαφερομενους να υποβαλλουν προσφορές για την πώληση ελαιολάδου,  το αργότερο μέχρι τη 12/12/2018.


Το ακριβές κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

 

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΡΗΤΗΣ

<< ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΕΣ Α.Ε. >>

ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ

 

nipiditosΠλειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό πώλησης έξτρα παρθένου ελαιολάδου οξύτητας 0,4 γραμμών 30 τόνους από συνεταιρισμό Νιπιδιτού και 0,6 γραμμών 30 τόνους από τον συνεταιρισμό Κρουσώνα  εσοδείας 2018-2019 στις 12-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. ,με κλειστές προσφορές που θα αποστέλλονται στο γραφείο μας ,   Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο , από τις 10 π.μ. έως στις 1 μ.μ. καθημερινά , πλην Σαββάτου και Κυριακής μέχρι και τις 12-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1 μ.μ. και στο e-mail: cretanland@gmail.com

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

  1. 1.Η προσφορά θα αναφέρει τιμή ξεχωριστά για το λάδι "ως έχει", πάτο κορφή , χωρίς αφαίρεση Ξ.Υ.Υ. και θα υπάρχει δέσμευση για καταβολή ΦΠΑ 13% για τουλάχιστο του 1/2 της προσφερόμενης ποσότητας ελαιολάδου.
  2. Η παραλαβή του λαδιού θα γίνει από τις δεξαμενές του κάθε Συνεταιρισμού Μετόχου της ΑΕΣ με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή από τον κρουνό, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της κατακύρωσης του διαγωνισμού ,η παράδοση θα γίνει στην πλάστιγγα του μετόχου Συνεταιρισμού πού φορτώνει η σε πλάστιγγα της επιλογής του
  3. Η εξόφληση του συνόλου της αξίας του λαδιού θα γίνει πριν τη φόρτωση , με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του κάθε Συνεταιρισμού Μετόχου της ΑΕΣ
  4. Η τελική απόφαση για την κατακύρωση η μη του διαγωνισμού, θα ληφθεί από το Δ.Σ. της ΑΕΣ εάν και εφόσον κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή.
  5. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης .
  6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δείγματα από τις δεξαμενές των Συνεταιρισμών Μετόχων της ΑΕΣ. Επίσης θα υπάρχουν δείγματα στην διάθεση των ενδιαφερομένων στο γραφείο μας , Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κος Σπυριδάκης Γιάννης τηλ. 6979001805 cretanland@gmail.com      

  

ΓΙΑ ΤΗΝ << ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΕΣ Α.Ε. >>                                  Ηράκλειο 9-12-2018

Ο Πρόεδρος                           Ο Δ/νων Σύμβουλος

Κυπριωτάκης Γιάννης           Σπυριδάκης Γιάννης

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).