- Πνευματικά Δικαιώματα

Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της δακοκτονίας ζητά ο ΣΕΔΗΚ

 

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 23-02-2019

Σε μια προσπάθεια να μπει ένα τέλος στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα να καθυστερούν οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, ψηφίστηκε από τη βουλή σχετική τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφαιρεί την αρμοδιότητα προμήθειας των φαρμάκων από τις περιφέρειες και τη μεταφέρει στο υπουργείο.


sigkomidi rethneaΗ δακοκτονία αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας για την Κρήτη, η οποία επενδύει στην ελαιοπαραγωγή. Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος αποδεικνύεται ελαττωματική εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν αλλά και των περιορισμένων ψεκασμών που γίνονται.


Επανειλημμένως ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) έχει επισημάνει την ανάγκη αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και να προστατεύονται από τον δάκο τα ελαιόδεντρα, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει και στην αναβάθμιση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου.


Στην τελευταία συνεδρίαση του ΣΕΔΗΚ τόσο ο πρόεδρος, όσο και ο επιστημονικός συνεργάτης του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, είχαν τονίσει την αναγκαιότητα της περιφερειοποίησης του προγράμματος, προκειμένου και η παραγωγή να αυξηθεί και η ποιότητα του τοπικού προϊόντος να βελτιωθεί.


Ο επιστημονικός σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ μάλιστα είχε αναφερθεί στην ίδρυση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου στα πρότυπα του παλιού «Ταμείου Προστασίας Ελαιοπαραγωγής», το οποίο θα έχει χωριστά παραρτήματα σε κάθε περιφέρεια. Ο φορέας αυτός, σύμφωνα με τον κ. Μιχελάκη, θα έχει αρμοδιότητα τη συνολική, διοικητική, επιστημονική και οικονομική ευθύνη της δακοκτονίας, αλλά αρμοδιότητα για την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ερευνά για νέα φάρμακα .


«Οι προτάσεις που έχει κάνει διαχρονικά ο ΣΕΔΗΚ πρέπει να νομοθετηθούν. Το σύστημα της δακοκτονίας πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποκεντρωθεί σε επίπεδο περιφέρειας. Να μην υπάρχουν ζώνες στις οποίες να μην υπάρχει δακοκτονία -εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που δεν τηρούνται- να μην υπάρχει καθυστέρηση στη δακοκτονία, ούτε ελλειμματική δακοκτονία. Η πρόταση μας είναι συγκεκριμένη, είναι πλήρης. Περιλαμβάνει και τη δημιουργία φορέα όπως υπήρχε παλιότερα -σε επίπεδο περιφέρειας- να κάνει αυτή τη δουλειά και προτείνουμε και συγκεκριμένους τρόπους που να χρηματοδοτείται αυτός ο φορέας, ώστε και τα χρήματα των παραγωγών και του κράτους να μην πηγαίνουν χαμένα» είχε επισημάνει στην τελευταία συνεδρίαση του ΣΕΔΗΚ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γιώργος Μαρινάκης.


Η τροπολογία που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά σε ρυθμίσεις σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, την αλιεία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.


«Σχετικά με τη δακοκτονία, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4325/2015, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη του προγράμματος για το 2019, στις περιπτώσεις όπου οι χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη του εργολάβου δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό γίνεται για τελευταία χρονιά, καθώς το ΥπΑΑΤ έχει στόχο να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο υπουργός, Σταύρος Αραχωβίτης, με την επιστολή του προς τους περιφερειάρχες της 21ης Ιανουαρίου 2019.


Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της δακοκτονίας και των παραμέτρων για την επιτυχία του προγράμματος, η αρμοδιότητα της προμήθειας των υλικών δακοκτονίας περιέρχεται στο ΥπΑΑΤ. Προβλέπεται ότι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου εισηγείται προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το ύψος της προμήθειας υλικών δακοκτονίας, προκειμένου να γίνει μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ, από τους αποδιδόμενους στις περιφέρειες κεντρικούς αυτοτελείς πόρους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.


Η τροπολογία για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου:


1. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4325/2015 (Α΄47) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για το έτος 2019 η οικονομική επιτροπή κάθε Περιφέρειας της χώρας, μπορεί, κατ' εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ν' αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.».


2. Η αριθμ. 31 αρμοδιότητα του β' «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β' «Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται ως εξής: «31. Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων, υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων, όπως η καταπολέμηση του δάκου, αρουραίων, ακρίδων. Κατ' εξαίρεση, για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, η προμήθεια υλικών δακοκτονίας διενεργείται από τη Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εισηγείται προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το ύψος των δαπανών προμήθειας υλικών δακοκτονίας, προκειμένου να γίνεται μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τους αποδιδόμενους στις περιφέρειες πόρους του άρθρου 260 του Ν. 3852/2010».


Όσον αφορά στην αλιεία, τροποποιήθηκε το απαρχαιωμένο πλαίσιο του B.Δ. 666/1966 δίνοντας τη δυνατότητα ανάκλησης, μη ανανέωσης, η μη χορήγησης επαγγελματικών αδειών αλιείας, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, φέρουν και σημαία έτερου κράτους πλην της ελληνικής.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).