- Πνευματικά Δικαιώματα

Καλόκορη, κερκόσπορα, κυκλοκόνιο, πυρηνοτρήτης.


Συστάσεις στους παραγωγούς για προστασία της Ελιάς από ασθένειες και εχθρούς της περιόδους αυτής δίδει με το νέου δελτίο το ΠΚΠΦΠΦΕ Ηρακλείου.

 

kerkospora3

 

Με το δελτίου του Κέντρου δίδονται πληροφορίες για τα βλαστικά στάδια της Ελιάς αλλά και  συστάσεις για τις ασθένειες αυτή την περίοδο.

 

 

 

 


Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κορωνέϊκη)
Στους ελαιώνες της παραλιακής και της πρώιμης ζώνης παρατηρούνται τα πρώτα ζεύγη νέων φύλλων και ολοκληρώνεται το στάδιο του σχηματισμού των ανθοταξιών (βλαστικό στάδιο C).

 

Στις μεσοπρώιμες περιοχές σταδιακά ανοίγουν οι οφθαλμοί και διαμορφώνονται οι ανθοταξίες (βλαστικό στάδιο Β και έναρξη στάδιου C) ενώ στις όψιμες τώρα ξεκινάει η έκπτυξη (βλαστικό στάδιο Β). Στους περισσότερους ελαιώνες, ιδιαίτερα της βόρειας πρώιμης ζώνης παρατηρείται μεγάλη ανομοιομορφία και διαταραγμένη έκπτυξη οφθαλμών.

stadia vlastisis


ΚΑΛΟΚΟΡΗ (Calocoris trivialis)


Έντομο πολυφάγο (βρωμούσα) που προσβάλει την ελιά περιστασιακά σε ορισμένες περιοχές, καταστρέφοντας μέρος ή ολόκληρες τις ανθοταξίες. Τα κρίσιμα βλαστικά στάδια προσβολής είναι από την ανάπτυξη των ανθοταξιών μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων (λίγο πριν την άνθιση).


kalokoriΑυτή την εποχή οι νύμφες της καλόκορης βρίσκονται στα ζιζάνια κάτω από τα ελαιόδεντρα και τρέφονται με αυτά (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Φέτος λόγω της αυξημένης υγρασίας και των βροχοπτώσεων, η αυτοφυής βλάστηση είναι πολύ ανεπτυγμένη και δίνει άφ θονη τροφή στο έντομο.

Οδηγίες: - Συστήνεται να μην απομακρύνονται τα ζιζάνια από τους ελαιώνες μέχρι την έναρξη της άνθισης ώστε να καθυστερήσει η μετακίνηση του εντόμου προς τις ελιές για αναζήτηση τροφής και να περιοριστούν πιθανές προσβολές στην ανθοφορία. Όπου υπάρχει ανάγκη απομάκρυνσης των ζιζανίων νωρίς, να αφήνονται ζώνες ακαλλιέργητες διάσπαρτες μέσα και στα περιθώρια του ελαιώνα.
- Έλεγχος πληθυσμού του εντόμου: Μετά την εμφάνιση των ανθοταξιών ελέγχετε τακτικά τις ελιές τινάζοντας κλαδιά πάνω σε λευκή επιφάνεια. Οι νύμφες και τα ακμαία έχουν χαρακτηριστικό ανοικτό πράσινο χρώμα. Χημική αντιμετώπιση συστήνεται μόνο όταν η ανθοφορία είναι χαμηλή και παρατηρούνται πληθυσμοί ικανοί να προκαλέσουν οικονομική ζημιά στην παραγωγή ( 6-7 έντομα ανά κλαδί μήκους 50-60 εκ).
Εκτεταμένοι προληπτικοί ψεκασμοί είναι αδικαιολόγητοι και καταστρεπτικοί για το περιβάλλον.
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Beta-cyfluthrin, Lambda cyhalothrin, Άλατα λιπαρών οξέων. Επέμβαση πριν την άνθιση.


ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ (Pseudocercospora cladosporioides) & ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleaginea)

 

Μυκητολογικές ασθένειες που παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση σε περιοχές αυξημένης υγρασίας και προκαλούν αρχικά κηλίδωση των φύλλων και στη συνέχεια αποφύλλωση και εξασθένιση των προσβεβλημένων δέντρων. Οι καιρικές συνθήκες αυτής της περιόδου ευνοούν νέες μολύνσεις, ιδιαίτερα μετά από ανοιξιάτικες βροχές.


kiklokonio4Συμπτώματα:- Το κυκλοκόνιο εκδηλώνεται με το σχηματισμό κυκλικών καστανών κηλίδων (μάτια παγωνιού)στην επάνω επιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλονται τα παλιότερα φύλλα σε κλαδιά χαμηλά στις ποδιές.
- Η κερκόσπορα σχηματίζει γκρίζο μεταχρωματισμό μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων ενώ στην επάνω επιφάνεια ακανόνιστες κίτρινες κηλίδες εξελίσσονται σε ξηράνσεις.
Οι κηλιδώσεις των φύλλων και στις δύο ασθένειες οδηγούν σε ξηράνσεις.


Οδηγίες: - Η αραιή φύτευση και το κλάδεμα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ασθενειών. - Σε περιοχές που ευνοούνται οι ασθένειες και ελαιώνες που υπάρχει ήδη μόλυσμα στο παλιό φύλλωμα συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα για την προστασία της νέας βλάστησης, όταν αυτή είναι μέχρι 5 εκ.


Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: - Χαλκούχα μυκητοκτόνα, fenbuconazole, difenoconazole, dodine, trifloxystrobin, tebuconazole, tebuconazole+trifloxystrobin, kresoxim-methyl, pyraclostrobin, macnozeb.


Προσοχή: Αποφύγετε αυστηρά τη χρήση χαλκού κατά την άνθιση. Ο χαλκός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων. Όπου υπάρχει ανάγκη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μη γαλκούγο εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.


ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ (Prays oleae)


Οι προνύμφες που διαχείμασαν στα φύλλα συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους στην ακραία τρυφερή βλάστηση και στις ανθοταξίες.Οι προσβολές αυτής της περιόδου δεν δικαιολονούν καιιία επέτιβαση.Χρησιμοποιείτε μόνο φπτοπροστατεπτικά σκεπάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Διαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον.

Οι επεμβάσεις με χαλκούχα μυκητοκτόνα συνιστούν προληπτική αντιμετώπιση και έχουν δράση προστατευτική. Αποφεύγετε αυστηρά τις επεμβάσεις με χαλκούς κατά την άνθιση.

Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, πχ. βροχή, άνεμος.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).