- Πνευματικά Δικαιώματα

Κίνδυνοι για προσβολές από Πυρηνοτρήτη, Ρυγχίτη, Ακάρεα, Κοκκοειδή κ.α.

 

Στις πρώιμες περιοχές της Κρήτης ολοκληρώθηκε ήδη το στάδιο της καρπόδεσης και ηδη φαίνονται oι μικροί καρποί μεγέθους κόκκου σιταριού. Παρατηρείται όμως ανομοιόμορφη και διαταραγμένη καρπόδεση στη βόρεια πρώιμη ζώνη.

 

 
aspidiotos
 

Στις μεσοπρώιμες περιοχές βρίσκονται στο στάδιο της πτώσης πετάλων έως Καρπόδεση και στις όψιμες περιοχές βρίσκονται στην έναρξη της άνθισης.

Στα σταδια αυτα υπαρχει κινδυνος για προσβολές απο διαφορους εχθρους και ασθένειες οι κυριωτερες απο τις οποιες συμφωνα με το Δελτιο του ΚΠΦ Ηρακλειου είναι:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυρηνοτρήτης* :
(Prays oleae)

 

Διαπιστώσεις:
Στις βόρειες παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές Η πτήση της καρπόβιας γενιάς ξεκίνησε μέσα στο 2ο pirinotritis190517δεκαήμερο του Μαΐου στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων. Οι ωοτοκίες στους μικρούς καρπούς άρχισαν. Οι νεαρές προνύμφες μπαίνουν στον καρπό από τον κάλυκα και αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα. Οι προσβεβλημένοι καρποί ξηραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουν πριν την συγκομιδή.
Για την παρακολούθηση του εντόμου χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της παγίδευσης (δίκτυο φερομονικών παγίδων) και των δειγματοληψιών μικρών καρπών για τις ωοτοκίες.


Οδηγίες:
Συστήνεται ψεκασμός κατά των νεαρών προνυμφών με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Μεγαλύτερη ανάγκη καταπολέμησης έχουν ελαιώνες μικρής καρποφορίας. Ενδεικτικές ημερομηνίες:
- Παραλιακές και πολύ πρώιμες περιοχές: 24 - 26 Μαΐου.
- Π.Ε. Χανίων και υπόλοιπες πρώιμες περιοχές: 26 - 28 Μαΐου.
Για τις μεσοπρώιμες και τις όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.
Επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασμα αντιμετωπίζετε και το ρυγχίτη. Με αυτή την επέμβαση καταπολεμούνται ακάρεα και κοκκοειδή (ψώρες) με προσθήκη 30-50% παραφινικού λαδιού στο ψεκαστικό υγρό. Η χρήση των παραφινικών λαδιών γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 30°C.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
Acetamiprid (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), Beta cyfluthrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), Deltamethrin + Thiacloprid (2 εφαρμογές, αναμονή 14 ημέρες), Dimethoate (2 εφαρμογές/20 ημ., αναμονή 28 ημ), Lambda cyhalothrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), Phosmet (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ), Spinetoram (2 εφαρμογές/28 ημ., αναμονή 21 ημ).


ΡΥΓΧΙΤΗΣ :
(μπίμπικας)
(Rhynchites cribripennis)


Μικρό σκαθάρι, μεγέθους 0,5 εκ. χρώματος κεραμιδί με χαρακτηριστικό ρύγχος, τρέφεται στους νεαρούς καρπούς. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει κατά περιοχές εξάρσεις πληθυσμών και έχει προξενήσει σημαντικές προσβολές στην παραγωγή.
rigxitis19052017Τα ακμαία για διατροφή και ωοτοκία σχηματίζουν με το ρύγχος τους τρύπες μορφής "κρατήρα" πάνω στην επιφάνεια των καρπών. Οι προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα προξενώντας πρόωρη καρπόπτωση.

Οδηγίες:
- Στους ελαιώνες των πρώιμων περιοχών, μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης συστήνεται συχνός έλεγχος της πυκνότητας πληθυσμού με τίναγμα των κλαδιών πολύ νωρίς το πρωί πάνω σε λευκή επιφάνεια. Καταπολέμηση χρειάζεται αν καταμετρήσετε περισσότερα από 3 - 4 ακμαία ή υπήρξε προσβολή του εντόμου τα τελευταία δύο χρόνια.


Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
Συστήνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη. Lambda cyhalothrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ).

 


ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ:

(Otiorrynchus cribricollis)


Μικρό νυχτόβιο σκαθάρι, κρύβεται την ημέρα μέσα στο χώμα και ανεβαίνει από τον κορμό στα δέντρα τη νύχτα. Προκαλεί χαρακτηριστικά πριονωτά φαγώματα στα φύλλα και πτώση των καρπών μαζί με τον ποδίσκο ή πτώση μέρους του τρυφερού βλαστού.

otiorigxos190517Οδηγίες:
Σε ελαιώνες πρώιμων περιοχών με ιστορικό προσβολών συστήνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη ψεκάζοντας επιμελώς τον λαιμό και τον κορμό των δέντρων.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
Lambda cyhalothrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), Beta cyfluthrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), Phosmet (2 εφαρμ./10 ημ., αναμονή 21 ημ.).


ΑΚΑΡΕΑ:
(Eriophyidae)


Στις πρώιμες περιοχές συστήνεται στο διάστημα 24 - 28 Μαΐου ψεκασμός των νεαρών δέντρων που παρουσιάζουν στα φύλλα τους συμπτώματα προσβολής από τα ακάρεα για μείωση του πληθυσμού.
Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρμογές/αναμονή έως 21 ημ. ανάλογα το σκεύασμα).

 


ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ
(Ψώρες)


Η πολλίνια είναι σημαντική αιτία εξασθένισης πολλών ελαιώνων τα τελευταία χρόνια. Είναι κοκκοειδές γκρίζου χρώματος που αναπτύσσεται σε σχισμές και σκασίματα του φλοιού λεπτών κλαδιών (πληγές από φυσικά αίτια, από άλλα έντομα ή χειρισμούς όπως κλάδεμα, ράβδισμα). Προκαλεί ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση και μειωμένη καρποφορία επειδή απομυζά και καταστρέφει τους οφθαλμούς. Όταν δεν αντιμετωπίζεται οι προσβολές επεκτείνονται κάθε χρόνο προκαλώντας ξηράνσεις των λεπτών κλαδιών στις ποδιές των δέντρων.
Οδηγίες: Η αντιμετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται κυρίως με καλλιεργητικές φροντίδες που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ζωτικότητας των δέντρων (αφαίρεση και απομάκρυνση προσβεβλημένων κλαδιών, διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης). Η χημική αντιμετώπιση συμπληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες. Χρόνος επέμβασης: - Πρώιμες περιοχές: 24 - 28 Μαΐου.


Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρμογές/αναμονή έως 21 ημ. ανάλογα το σκεύασμα), Άλατα λιπαρών οξέων (1 εφαρμογή, αναμονή 3 ημ.), Spirotetramat (2 εφαρμ./21 ημ., αναμονή 14 ημ.).

 


*Τα δεδομένα παγίδευσης και βλαστικών σταδίων της ελιάς λαμβάνονται με την συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων για την Π.Ε. Χανίων και για την Π.Ε. Λασιθίου από την Α.Ε.Σ. Ένωση Μεραμβέλλου Α.Ε και τον Α.Σ. Κριτσάς.

 

 

** ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε παραφινικά λάδια πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει οι θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 30°C τουλάχιστον ένα διήμερο μετά τον ψεκασμό. Επίσης να μην εφαρμόζονται σε ελαιόδεντρα που υποφέρουν από στρες ή έλλειψη νερού.

Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων και φροντίζετε να τις τηρείτε αυστηρά για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ενημερώνεστε από τα δελτία καιρού ώστε να ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (άνεμος, βροχή).

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).