- Πνευματικά Δικαιώματα

Σχόλια για την μη ταυτοποίηση δειγμάτων και παρτίδων προέλευσης


Τα σχόλια της ιστοσελίδας του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr , ΕΛΑΙΟΝΕΑ 03.06.2019 ) για τα αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού ποιότητας ελαιολάδου Ν. Υόρκης 2019 όπως παρουσιάστηκαν με έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Ελληνικού Προξενείου Ν. Υόρκης, προκάλεσαν απάντηση του την οποία δημοσιεύουμε στην συνέχεια.


Ωστόσο θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε σχετικά τα έξης:


geusignostes1. Χαιρόμαστε ειλικρινά για το ότι, το Γραφείο ΟΕΥ της Ν. Υόρκης αντιλαμβάνεται πλήρως τους προβληματισμούς που σε συντομία εκθέσαμε σχετικά με την έλλειψη έγκυρης πιστοποίησης της ταυτότητας των προσκομιζόμενων δειγμάτων στους διαγωνισμούς, με την παρτίδα του τυποποιημένου ή χύμα ελαιολάδου από την οποία προέρχονται.
2. Ελπίζουμε ότι ένας δημόσιος διάλογος για το θέμα θα συμβάλλει ώστε να αρθούν τα προβλήματα και η αξία των διακρίσεων των διαγωνισμών αυτών να αποκτήσει μια υγιή εμπορική διάσταση ωφέλιμη για τους σωστούς επιχειρηματίες αλλά και για τους καταναλωτές και το ίδιο το προϊόν.


3. Διεθνείς φορείς και οργανισμοί που έχουν ως αντικείμενο το ελαιόλαδο ασφαλώς μπορούν να ορίσουν διαδικασίες και προδιαγραφές και να παρέχουν την έγκριση η την αιγίδα τους και επομένως και το κύρος τους, στους διαγωνισμούς που οργανώνονται με βάση αυτές.


4. Οπωσδήποτε, η πρώτη εμφάνιση και προώθηση ενός προϊόντος στην αγορά σήμερα μπορεί να γίνεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους και μέσα. Ωστόσο η εδραίωση του προϊόντος αυτού και της επιχείρησης που το παράγει στην αγορά απαιτεί κυρίως αξιοπιστία μεταξύ διαφήμισης και πραγματικής ποιότητας.


5. Ευχόμαστε όπως το 5o ετήσιο Διεθνές συνέδριο και η Έκθεση Ελαιολάδου που οργανώνεται στο Harvard Club Ν. Υορκης τον προσεχή μήνα (βλέπε www.sedik.gr ΕΛΑΙΟΝΕΑ 7.6.2019) δώσει την ευκαιρία να αναλυθούν και συζητηθούν και θέματα όπως η ισχυροποίηση της αξιοπιστίας των διαγωνισμών ποιότητας ως μέσων σωστής ενημέρωσης των καταναλωτών και ανάδειξης των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ορθές και υγιείς πρακτικές


Το κείμενο της απάντησης του Γραφείου ΟΕΥ Νέας Υόρκης έχει ως εξής:


Νέα Υόρκη 7 Ιουνίου 2019

Αξιότιμοι κύριοι,

Ευχαριστούμε για την ανάρτηση του εγγράφου μας στην ιστοσελίδα του φορέας σας.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τους προβληματισμούς σας αναφορικά με την αξιοπιστία του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου Νέας Υόρκης, καθώς και έτερων όμοιων διαγωνισμών που διενεργούνται διεθνώς.
Ουσιαστικά το εύλογο και ορθό ζήτημα που εγείρετε είναι ότι δεν υφίσταται μηχανισμός και διαδικασία διασφάλισης, ότι το λάδι που δοκιμάζεται στο διαγωνισμό είναι το ίδιο λάδι (με την ίδια επωνυμία!) που αγοράζει στο ράφι ο καταναλωτής.

Ωστόσο, επί του ζητήματος αυτού ισχύουν τα εξής:
1. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δει κανείς τους διαγωνισμούς αυτούς κυρίως ως "εργαλείο μάρκετινγκ", ήτοι ως "εργαλείο" προώθησης - προβολής του brand μιας εταιρείας, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό.
Με άλλα λόγια, ακόμη και αν άλλες χώρες/εταιρείες χρησιμοποιούν ενδεχομένως αθέμιτες πρακτικές (άλλο λάδι δειγματίζουν και άλλο πουλάνε), αυτό δεν εμποδίζει εταιρείες με πραγματικά καλά ελαιόλαδα να παρουσιάσουν, δειγματίσουν τα προϊόντα τους και ενδεχομένως να αποσπάσουν βραβεία, με όποια διαφήμιση και προβολη κάτι τέτοιο συνεπάγεται. 2. Θεωρούμε ότι κανένας δεν μπορεί να αλλάξει μια προβληματική κατάσταση "έξω από το σύστημα", παρά μόνον εάν βρίσκεται "εντός συστήματος".
Με άλλα λόγια, ελληνικές εταιρείες παραγωγής ελαιολάδου θα πρέπει να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ώστε ως συμμετέχουσες (και όχι ως απούσες) να εγείρουν στους διοργανωτές τους προβληματισμούς και ενστάσεις τους σχετικά με την πιστοποίηση/ταυτοποίηση των δειγμάτων. Είναι θεωρούμε προφανές, ότι ο προβληματισμός αυτός δεν μπορεί να εγερθεί έξω από το διαγωνισμό, παρά μόνον εντός του διαγωνισμού.
3. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερες χώρες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και μάλιστα με όλο και περισσότερα ελαιόλαδα και επιτυχία.
Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους Έλληνες παραγωγούς, παρά τις εύλογες και ορθές ενστάσεις τους για την αξιοπιστία τους (ταυτοποίηση/πιστοποίηση δειγμάτων). 4. Το συγκεκριμένο έγγραφό μας, θα πρέπει να συνδυαστεί με το έτερο το οποίο έχετε δημοσιεύσει, που έχει σχέση με το 5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ελαιολάδου (“5th Annual Olive Oil Conference”) και την Έκθεση - Παρουσίαση ελαιολάδων “Olive Oil Tasting Fair & Fundraiser 2019” που διοργανώνονται από το φορέα ΝΑΟΟΑ.
Όλοι αυτοί οι φορείς και τα στελέχη τους (ο ΝΑΟΟΑ και τα στελέχη του International Culinary Center που διενεργεί το διαγωνισμό ελαιολάδου) γνωρίζονται μεταξύ τους.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην Έκθεση - Παρουσίαση ελαιολάδων στο “Olive Oil Tasting Fair & Fundraiser 2019” του ΝΑΟΟΑ, θα εκτίθενται ελαιόλαδα που βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να γίνουν μέλη του ΝΑΟΟΑ, ώστε να αρχίσουν να δικτυώνονται, να εξοικειώνονται με πρόσωπα και καταστάσεις, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να εγείρουν αξιόπιστα και με σθένος το ζήτημα τις αξιοπιστίας αυτού και άλλων όμοιων διαγωνισμών στις Η.Π.Α.
Δυστυχώς, επί του παρόντος, οι συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών εταιρειών απέχουν από τα δρώμενα στο χώρο ελαιολάδου στις Η.Π.Α. και έτσι δεν μπορούν να επηρεάσουν "καταστάσεις". Με άλλα λόγια θεωρούμε ότι οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν τη συμμετοχή τους σε φόρα και lobbies ανταλλαγής απόψεων και δικτύωσης, καθώς και συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς, ως αλληλένδετα στοιχεία του ίδιου παζλ μεθοδικής και οργανωμένης διείσδυσής τους στην αμερικανική αγορά.
Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι το ίδιο ακριβώς κάνουν συστηματικά και επί μακρόν ιταλικές και ισπανικές εταιρείες.

Τέλος θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, αφ'ης στιγμής αναρτάτε ειδήσεις που προέρχονται από το Γραφείο μας, να αναφέρετε ως πηγή το "Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Νέας Υόρκης".

Το Γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνιση ενδεχομένως θελήστε.


Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Προϊστάμενος
Γιώργος Μιχαηλίδης

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).