- Πνευματικά Δικαιώματα

 

Λεπτομέρειες για διαγωνιζόμενους, βραβεία, προθεσμίες

 

       Γράφει ο Νικ. Μιχελάκης*

 

     Διαγωνισμό «Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής με θέμα την Ελιά», αποφάσισε να οργανώσει ο ΣΕΔΗΚ με 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟστόχους την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πολιτιστική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας και την διατροφική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου, αλλά και την δημιουργική απασχόληση του κοινού κατά την διάρκεια της πανδημίας.

   Μετά από εισήγηση της Οργανωτικής επιτροπής ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ κ. Μαρινάκης Δήμαρχος Ρεθύμνου υπέγραψε απόφαση που καθορίζει τους όρους του Διαγωνισμού οι οποίοι έχουν ως εξής:

 

                                     

Όροι και διαδικασία οργάνωσης 

διαγωνισμού Λογοτεχνίας & Ζωγραφικής

 

   Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 48/20-11-20 του Προέδρου του ΣΕΔΗΚ Γιώργου Μαρινάκη Δήμαρχου Ρεθύμνου, η οποία λήφθηκε μετά από σχετική εισήγηση Οργανωτική Επιτροπής αποτελούμενης από τους :

  1. Νικολουδάκη- Σουρή Ελπινίκη   Ομ. Καθ. Πανεπ. Κρήτης, Ηράκλειο
  2. Μιχελάκη Νίκο, Δρ. Γεωπόνο, Επιστ. Σύμβουλο του ΣΕΔΗΚ
  3. Μιχελογιαννάκη Αταλάντη, Δρ. Ελλ. Φιλολογίας, Συγγραφέα - Ηράκλειο
  4. Χαρωνίτη Βασίλειο,   Εκπαιδευτικό, Λογοτέχνη- Χανιά
  5. Μάλμου Αγγέλλα, Εκπαιδευτικό, Συγγραφέα - Χανιά.
  6. Τρούλη Μιχάλη, Προεδ. Δημοσ. Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου - Ρέθυμνο
  7. Παπαδάκη Μιλτιάδη, Φιλόλογο, Συγγραφέα- Σητεία

Αποφασίστηκε η οργάνωση διαγωνισμού Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής με τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στην συνέχεια:

                                                                   

   1.Βασικοί στόχοι του διαγωνισμού

Στόχοι του διαγωνισμού θα είναι:

-Η ευαισθητοποίηση του κοινού για την πολιτιστική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας και την διατροφική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου.

-Η επίτευξη της δυνατής μεγαλύτερης συμμετοχής στο διαγωνισμό και η ικανοποίηση όσο γίνεται περισσότερων διαγωνιζόμενων

-Η δημιουργική απασχόληση του κοινού κατά την διάρκεια του περιορισμού μετακινήσεων και εργασιών

-Η προβολή των έργων που θα διακριθούν στο ευρύ κοινό και η αξιοποίηση τους για την αύξηση της κατανάλωσης ελαιολάδου

 

2. Η μορφή διαγωνιζόμενων έργων

   (α) Λογοτεχνία: Τα έργα που θα γίνουν δεκτά μπορεί να είναι διηγήματα, παραμύθια, ποιήματα κ.α. τα οποία να αναφέρονται στην πολιτιστική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας και την διατροφική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου.

Τα έργα που θα διαγωνιστούν πρέπει με ευθύνη των υποψηφίων να αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους δημιουργίες και τα πνευματικά τους δικαιώματα να ανήκουν με ευθύνη τους αποκλειστικά σε αυτούς και εφόσον τύχουν διάκρισης να παραχωρούνται προς δημοσίευση στην ειδική έκδοση του ΣΕΔΗΚ.  

Κάθε έργο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2.500 λέξεις και να είναι γραμμένο σε Η/Υ σε word με γραμματοσειρά Αrial 11, διάστιχο 1 και περιθώρια 2,5εκ. περιμετρικά.

 Στην αρχή του έργου θα αναγράφεται ο τίτλος με μεγαλύτερα γράμματα και κάτω από αυτόν το όνομα, η ιδιότητα ή ο τίτλος του συγγραφέα.

     Εάν το κείμενο συνοδεύεται από Φώτο ή εικόνες, αυτές πρέπει να παρεμβάλλονται μέσα σε αυτό, μέσα σε πλαίσιο στο κάτω μέρος του οποίου θα αναγράφεται σχετική λεζάντα

     (β) Ζωγραφική : Τα έργα που θα διαγωνιστούν θα είναι ελεύθερα από πλευράς διαστάσεων, χρώματος και υλικού αρκεί το περιεχόμενο τους να ανταποκρίνεται με τους στόχους του διαγωνισμού και να συμβάλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας της ελαιοκαλλιέργειας και της διατροφικής και υγιεινής αξίας του ελαιολάδου.

Στην επιτροπή τα έργα θα υποβληθούν σκαναρισμένα σε καλή ανάλυση (300dpi) σε μέγεθος Α4, ενώ τα πρωτότυπα μπορούν να εκτεθούν στα πλαίσια εκδήλωσης του ΣΕΔΗΚ ή άλλου φορέα όταν αυτό καταστεί εφικτό, με αναφορά της διάκρισης που θα τύχουν στον διαγωνισμό.

     3. Κατηγορίες διαγωνιζόμενων

   Οι διαγωνιζόμενοι μπορεί να είναι παιδιά, έφηβοι και ενήλικες κάθε ηλικίας και μόρφωσης από όλα τα μέρη της Ελλάδας

Κατά την αξιολόγηση και βράβευση θα υπάρξει διαχωρισμός κατά κατηγορία (Λογοτεχνία ή Ζωγραφική) και κατά ηλικία παιδιών (μέχρι 12 ετών) , έφηβων (μέχρι 18 ετών) και ενηλίκων ( άνω των 18 ετών)

   Επομένως οι διαγωνιζόμενοι κατά την υποβολή των έργων σε ιδιαίτερο σχέδιο αίτησης που θα υποβάλουν θα δηλώνουν το είδος του διαγωνισμού που επιθυμούν (Λογοτεχνία ή Ζωγραφική) και την κατηγορία (Παίδων, Εφήβων, Ενηλίκων )

4. Αξιολόγηση

Τα έργα θα βαθμολογηθούν από Επιτροπή ειδικών τα ονόματα των οποίων δεν θα γίνουν γνωστά μέχρι την ημέρα της απονομής.

Η βαθμολογία κάθε έργου θα γίνει με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα σχετίζονται με τον βαθμό συμβολής του έργου στην επιτυχία των στόχων του διαγωνισμού, άλλα και την λογοτεχνική η καλλιτεχνική του ποιότητα, την πρωτοτυπία του κλπ με βαθμούς από 0-20.

 5. Βραβεία, απονομή, δημοσιοποίηση, έκδοση βιβλίου

Οι διακρίσεις που θα απονεμηθούν θα είναι καλαίσθητες πλακέτες με την «Μινωική Ελιά» και Έπαινοι σε χαρτί τύπου «Πάπυρος» και θα κλιμακωθούν ως έξης:

Βαθμοί 18-20 ΧΡΥΣΗ, 16-18 ΑΡΓΥΡΗ, 14-16 ΧΑΛΚΙΝΗ και 12-14 ΕΠΑΙΝΟΙ

Σε κάθε βαθμίδα, ανάλογα με την βαθμολογία, μπορεί να απονεμηθούν περισσότερες από μια διακρίσεις ή και καμιά  

Η απονομή θα γίνει σε εκδήλωση του ΣΕΔΗΚ εφόσον καταστεί δυνατή ή οργάνωση της για λόγους υγειονομικούς, η και σε εικονική εκδήλωση μέσω ιντερνέτ

     Παράλληλα θα προσφερθούν στους διακριθέντες και αναμνηστικά δώρα όπως βιβλία του ΣΕΔΗΚ για την Ελιά, αλλά και συσκευασίες ελαιολάδου η άλλα προϊόντα ελιάς.

     Όλες οι διακρίσεις Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής θα δημοσιοποιηθούν σε ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr) και θα περιληφθούν ως έχουν ολόκληρες με τα ονόματα των διακριθέντων σε βιβλίο που θα εκδώσει ο ΣΕΔΗΚ.

6. Χρόνος και τρόπος υποβολής των έργων

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή στο e-mail Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότεροι μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2021.

   Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και θα περιλαμβάνει:

   α. Στοιχεία διαγωνιζομένου. Σε ειδικό έντυπο που θα συμπληρώνεται θα αναγράφονται το είδος και η κατηγορία του διαγωνισμού, σύντομο βιογραφικό στο όποιο θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία, σπουδές) και τα στοιχεία επικοινωνίας (δ/νση, τηλέφωνα, mail) του υποψήφιου.

   Υπόδειγμα του έντυπου αυτού υπάρχει στο τέλος του παρόντος

β. Διαγωνιζόμενο κείμενο η έργο που θα φέρει τον τίτλο έργου και τα στοιχεία (όνομα, ιδιότητα) συγγραφέα η δημιουργού και θα είναι γραμμένο σε word συμφώνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο «Μορφή διαγωνιζόμενων έργων».

     7. Ενστάσεις αξιολόγησης των έργων

   Ενστάσεις για την αξιολόγηση των έργων και την απονομή των διακρίσεων δεν γίνονται δεκτές.

   Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με την αίτηση υποβολής του έργου τους δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τον ΣΕΔΗΚ και ότι θα αποδεχτούν την αξιολόγηση των επιτροπών.

8. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνει όνομα, και κατηγορία διαγωνισμού καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, mail) είτε ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε τηλεφωνικά στο 28210 50800, προκείμενου εκτιμηθούν και σχεδιαστούν από τους οργανωτές οι κατάλληλες ενέργειες άλλα και να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν αλλαγές η επεξηγήσεις της διαδικασίας.

Υπόδειγμα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπάρχει στο τέλος του παρόντος.

   9. Δημοσιότητα  

Περίληψη του διαγωνισμού και των όρων του θα σταλούν στα ΜΜΕ της Κρήτης άλλα και εκτός Κρήτης, και θα γνωστοποιηθεί στους φορείς της Αυτοδιοίκησης της Κρήτης, σε διάφορους πολιτιστικούς φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα κ.α. ενώ το αναλυτικό και επίσημο κείμενο της απόφασης αυτής θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ.

    

   10. Υποδείγματα

Ακολουθούν υποδείγματα:

   1. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που υποβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ

   2. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ που υποβάλλεται μαζί με το υποβαλλόμενο για το διαγωνισμό έργο, σε χωριστό αρχείο με τίτλο το επώνυμο η ψευδώνυμο του διαγωνιζομένου, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ

 ==================== 

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά από άδεια του ίδιου. Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).