- Πνευματικά Δικαιώματα

 Ενδεχόμενες προσβολές  από  Πυρηνοτρήτη, Μαργαρώνια, Βαμβακάδα

 

 ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΕΛΙΑ   

   Σύμφωνα με το Δελτίο του ΠΚΠΦΠΕ Ηρακλείου, τα βλαστικά στάδια ελιάς στη ποικιλία Κορωνέϊκη χωρίζονται ως εξής:

Πρώιμες περιοχές:Κρόκιασμα ανθοταξιών-Έναρξη άνθισης (στάδια Ε και F)

Μεσοπρώιμες περιοχές: Φούσκωμα των ανθέων (στάδιο D)
Όψιμες περιοχές: Σχηματισμός των ταξιανθιών (στάδιο C)

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΙΑΣ

   Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Τεχνικού Δελτίου:

 

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ (Prays oleae)

   Στις παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές η πτήση των ακμαίων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προνύμφες τρέφονται στα άνθη.

Οδηγίες:Παραλιακές και πρώιμες περιοχές :
  ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ  Στους ελαιώνες με ικανοποιητική ανθοφορία δε χρειάζεται να γίνει καμία επέμβαση στη γενιά αυτή. Ποσοστό μόλις 5% του συνόλου των ανθέων εξασφαλίζει μια καλή καρποφορία.
    Στους ελαιώνες με εξαιρετικά μικρή ανθοφορία (< 50% της κανονικής) συστήνεται ψεκασμός κατά την έναρξη της άνθισης. Προτείνεται η χρήση σκευασμάτων του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis) ή άλλου εγκεκριμένου εκλεκτικού σκευάσματος. Στην περίοδο της άνθισης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πολυδύναμα εντομοκτόνα που βλάπτουν και τα έντομα-μη στόχους όπως τις μέλισσες και άλλους επικονιαστές, τα παράσιτα και τα αρπακτικά, δηλαδή τα ωφέλιμα έντομα που συνδράμουν στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

   Στη βιολογική γεωργία ο πυρηνοτρήτης αντιμετωπίζεται κατά κανόνα στην ανθόβια γενιά. Ο ψεκασμός χρησιμεύει στη μείωση του πληθυσμού διότι αργότερα, στην καρπόβια γενιά που οι προνύμφες εισέρχονται γρήγορα στο εσωτερικό των καρπών, δεν διατίθενται εκλεκτικά εντομοκτόνα για την καταπολέμησή τους. Στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας, ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανθοφορίας, συστήνεται επέμβαση με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας όταν έχουν ανοίξει το 5-25% των ανθέων και επανάληψη μετά από 7 ημέρες.
Για μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

 

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ  (Palpita unionalis)

      Οι προνύμφες της ανοιξιάτικης γενιάς καταστρέφουν με φαγώματα τη νέα τρυφερή βλάστηση.

Οδηγίες:Νεαρά δεντρύλλια σε φυτώρια ή σε νεοσύστατους ελαιώνες και αυστηρά κλαδεμένα δέντρα λόγω της τρυφερής βλάστησης πρέπει να ελέγχονται για προσβολές και να προστατεύονται. Η μαργαρόνια καταναλώνει το φύλλωμα και τους ακραίους οφθαλμούς προκαλώντας ανεπιθύμητους πλάγιους βλαστούς ή την καταστροφή των εμβολίων. Στις πρώιμες περιοχές συστήνεται άμεσα επέμβαση.

 

 

 

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ( Ψύλλα ) (Euphyllura phillyreae)

    Μυζητικό έντομο που προσβάλλει τη νέα βλάστηση. Λόγω απομύζησης των χυμών στα ανθικά όργανα προκαλεί ανθόπτωση και μείωση της καρπόδεσης. Χαρακτηριστικά είναι τα λευκά κολλώδη εκκρίματα ΒΑΜΒΑΚΑΔΑπου καλύπτουν τις κορυφές των νέων βλαστών και τις ανθοταξίες. Λόγω έντονου παρασιτισμού και των ξηροθερμικών συνθηκών του καλοκαιριού συνήθως παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και δεν ζημιώνει την παραγωγή.
Οδηγίες:Συνιστάται αντιμετώπιση σε ελαιώνες με χαμηλή ανθοφορία σε συνδυασμό με έντονη προσβολή (προσοστό προσβεβλημένων ανθέων > 30%) κατά προτίμηση με παραφινικά λάδια.

 

 Με την συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων λαμβάνονται δεδομένα για την Π.Ε. Χανίων.Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς.Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx και 

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.asp μπορείτε να ενημερώνεστε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων. Διαβάζετε και εφαρμόζετε τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

    Ενημερώνεστε παρακολουθώντας τα δελτία καιρού. Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή αναμενόμενη βροχή.

 

 

 

 

 

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).