- Πνευματικά Δικαιώματα

Πιθανές προσβολές από Πυρηνοτρήτη, Ρυγχίτη, Ωτιόρυγχο και διάφορα Κοκκοειδή

    Τα βλαστικά στάδια της ελιάς (ποικιλία Κορωνέικη),της περιόδου αυτής, σύμφωνα με το Δελτίο του ΠΚΠΦΠΕ Ηρακλείου διαμορφώνονται ως εξής:
ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ

 

Πρώιμες περιοχές: Η καρπόδεση έχει ολοκληρωθεί (στάδιο H). Οι καρποί αποκτούν μέγεθος κόκκου σταριού (στάδιο Ι).

Mεσοπρώιμες περιοχές: Πτώση πετάλων (στάδιο G) – Καρπόδεση (στάδιο H).

Όψιμες περιοχές: Άνθιση (στάδιο F1).

  

Οι καιρικές συνθήκες της φετινής άνοιξης φαίνεται να έχουν επιδράσει στην ομαλή εξέλιξη της καρπόδεσης στην πρώιμη και στην παραλιακή ζώνη καλλιέργειας του νησιού. Όταν οι πολύ πρώιμες και οι πρώιμες περιοχές βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της πλήρους άνθισης επικράτησαν πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, μεγαλύτερες των 30οC για 4-5 ημέρες, που ώθησαν τα ελαιόδεντρα σε γρήγορη βλαστική εξέλιξη. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία προκαλούν αφυδάτωση στα ανθικά μέρη και ξήρανση της γύρης επιδρώντας αρνητικά στην καρπόδεση. Λόγω των ιδιαίτερων αυτών καιρικών συνθηκών ένα μέρος της ανθοφορίας (ποσοστό γύρω στο 25-30%) εξελίχθηκε σύντομα σε καρπόδεση, έχοντας διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη ανθοφορία που προχώρησε αργά.

 

 ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ (Prays oleae)

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Στο δίκτυο παγίδευσης παραλιακών και πρώιμων περιοχών η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη ξεκίνησε αρχές Μαΐου και εξελίσσεται με μέτριους πληθυσμούς. Τα θηλυκά αυτής της γενιάς γεννούν τα αυγά τους πάνω στον κάλυκα των μικρών καρπών και οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται και αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα.

 

Διαπιστώσεις: Οι προσβεβλημένοι καρποί ξηραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουν πρόωρα. Οι πρώτες ωοτοκίες διαπιστώθηκαν σε δείγματα νεαρών καρπών από πολύ πρώιμες περιοχές. Αναμένεται έναρξη εκκολάψεων από 16 Μαΐου.

 

Οδηγίες: Στις παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές συστήνεται καταπολέμηση των νεαρών προνυμφών της καρπόβιας γενιάς με εγκεκριμένα εντομοκτόνα στο διάστημα 16 – 18 Μαΐου. Οι ελαιώνες με μικρή καρποφορία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας. 

 

 

 

ΡΥΓΧΙΤΗΣ  ( μπίμπικας, Rhynchites cribripennis)

   Είναι μικρό σκαθάρι μεγέθους 0,5 εκ., με έντονο κεραμιδί χρώμα και μεγάλο ρύγχος. Τα ακμαία σχηματίζουν χαρακτηριστικές τρύπες μορφής “κρατήρα” στην επιφάνεια των καρπών αρχικά για να τραφούν και στη ΡΥΓΧΙΤΗΣ ΚΡΑΤΗΡΑσυνέχεια για να γεννήσουν. Οι προνύμφες ζουν και τρέφονται μέσα στον πυρήνα. Ευνοϊκές συνθήκες, κατά τόπους, οδηγούν συνήθως στην ανάπτυξη υψηλών πληθυσμών στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης των καρπών που μπορούν να προξενήσουν σημαντική πρώιμη καρπόπτωση και ζημιά στην παραγωγή.

 

Οδηγίες: Στους ελαιώνες πρώιμων περιοχών συστήνεται συχνός έλεγχος πυκνότητας πληθυσμού των ακμαίων. Ο έλεγχος γίνεται πολύ νωρίς το πρωί με τίναγμα των κλαδιών πάνω σε λευκή επιφάνεια. Όταν πέσουν και καταμετρηθούν περισσότερα από 3 - 4 ακμαία ανά κλάδο χρειάζεται να γίνει καταπολέμηση. Συστήνεται προληπτικά ψεκασμός στους ελαιώνες που σημειώθηκε προσβολή τα τελευταία δύο χρόνια.

 

  

ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ (Otiorrynchus cribricollis)

Μικρό νυχτόβιο σκαθάρι, κρύβεται την ημέρα στο χώμα και ανεβαίνει στα δέντρα τη νύχτα ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣαπό τον κορμό. 

Προκαλεί χαρακτηριστικά πριονωτά περιφερειακά φαγώματα στα φύλλα και πτώση των καρπών μαζί με τον ποδίσκο ή πτώση μέρους των τρυφερών βλαστών.

 

Οδηγίες: Σε ελαιώνες που είχαν προσβληθεί την προηγούμενη χρονιά να γίνει προληπτικά συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη ψεκάζοντας σχολαστικά τον λαιμό και τον κορμό των δέντρων. Στους ελαιώνες που ενδεχομένως παρουσιαστούν έντονες προσβολές με χαρακτηριστικά φαγώματα ή καρπόπτωση συστήνεται αντιμετώπιση με εγκεκριμένα σκευάσματα.

 

 

 

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ (Ψώρες) ΠΟΛΛΙΝΙΑ (Pollinia pollini)

ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ (Aspidiotus nerii)  ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ (Parlatoria oleae)

Οδηγίες:  Η αντιμετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται με καλλιεργητικές φροντίδες που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ζωτικότητας των ελαιοδέντρων (αφαίρεση και απομάκρυνση προσβεβλημένων κλαδιών, διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης).

ΠΟΛΛΙΝΙΑΜε κατάλληλο κλάδεμα διευκολύνονται καλός αερισμός και φως που περιορίζουν την ανάπτυξη των κοκκοειδών.  Παρατηρούνται τα ευαίσθητα στην χημική αντιμετώπιση νεαρά βιολογικά στάδια. Σε ελαιώνες πρώιμων περιοχών όπου παρουσιάζονται έντονες προσβολές συστήνεται καταπολέμηση στο διάστημα 15 - 18 Μαΐου με εγκεκριμένα σκευάσματα. Η χημική αντιμετώπιση συμπληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες.

   Με την συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων λαμβάνονται δεδομένα για την Π.Ε. Χανίων.     

  Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς. Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx και http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx  μπορείτε να ενημερώνεστε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.

  Διαβάζετε και εφαρμόζετε τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Ενημερώνεστε παρακολουθώντας τα δελτία καιρού. Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή αναμενόμενη βροχή.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).