- Πνευματικά Δικαιώματα

Νεο υπόμνημα  υποβάλλει ο ΣΕΔΗΚ προς Περιφέρεια και Κυβέρνηση 

      «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» 03-08-22, Γράφει ο Χριστ. Παπαδάκης

     Γεωπόνοι χτυπούν «καμπανάκι» στους ελαιοπαραγωγούς να βρίσκονται σε εγρήγορση ειδάλλως ο δάκος πρόκειται να καταστρέψει την ελαιοπαραγωγή τους. 

δάκος1

«Καλός σύμμαχος ο καύσωνας, αλλά ας κουνάμε κι εμείς τα χέρια μας» είναι το μήνυμα των γεωπόνων προς τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης, που δεν βρίσκονται οι ίδιοι σε συνεχή εγρήγορση και επίβλεψη των ελαιώνων τους, ο δάκος δεν πρόκειται να σταματήσει να σταματήσει. . σταματήσει. καταστρέφει τη σοδειά τους.

Τόσο ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης με πρόσφατο υπόμνημά του, όσο και γεωπόνοι-γνώστες της κατάστασης, όπως ο συνταξιούχος γεωπόνος του Δημοσίου Μανόλης Γελασάκης, που υπηρέτησε στο Γραφείο Βιάννου από το 1983 μέχρι και το τέλος του 2020, που πήρε τη σύνταξη. το πρόγραμμα δακοκτονίας θα πρέπει να αναβαθμιστεί σημαντικά, ενώ δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη χρηματοδότησης της γεωργικής έρευνας, ώστε να προχωρήσουμε σε πιο σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους καταπολέμησης του καταστροφικού εντόμου.

     

     Επισημάνσεις και προτάσεις του ΣΕΔΗΚ 

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης έχει ήδη αποστείλει προς την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση σχετικό υπόμνημα με πολύ σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

«- Η εμφάνιση υψηλών δακοπληθυσμών στο 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου, αλλά και περιορισμένων, ευτυχώς, δακοπροσβολών σε διάφορες περιοχές, μετά τη διενέργεια της 1ης γενικής διαβροχής, οπωσδήποτε είναι ανησυχητικό και, εάν δεν ελεγχθεί άμεσα, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για σημαντικές δακοπροσβολές.

- Η προέλευση των δακοπληθυσμών μπορεί να αποδοθεί σε πιθανή παράταση των εξόδων της διαχειμάζουσας γενεάς, αλλά και σε άτομα που προήλθαν από δακοπροσβολές νέες φετινής γενιάς, οι οποίες - άγνωστο γιατί - δεν επισημάνθηκαν με τις διενεργούμενες δειγματοληψίες.

- Η εφαρμογή της 1ης γενικής διαβροχής στην Κρήτη, εκτός από τη Χερσόνησο Ηρακλείου, όπου ξεκίνησε 7 Ιουνίου, σχετικά έγκαιρα, στις άλλες περιοχές άρχισε αργότερα και, μετά και από σχετικές διακοπές, ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου. Βασικές αιτίες της καθυστέρησης, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΔΑΟΚ, ήταν οι υψηλές θερμοκρασίες, οι άνεμοι, αλλά και οι αργίες.

- Η πιθανή έλευση ημερών με πολύ υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνες) μπορεί, οπωσδήποτε, να καθηλώσει την κινητικότητα και τη ζωή του δάκου. Δεν πρέπει όμως να αποτελέσει αιτία εφησυχασμού».

Οι προτάσεις του ΣΕΔΗΚ

Και ακολούθως ο φορέας προβαίνει στις εξής προτάσεις:

-Η πρώτη γενική διαβροχή στους δολωματικούς ψεκασμούς πρέπει να ολοκληρωθεί (όχι να ξεκινήσει), ανεξαρτήτως ύπαρξης ενδείξεων δακοπαγίδων, πριν ο ελαιόκαρπος καταστεί δεκτικός για προσβολή (πήξη του πυρήνα ή βάρος 1-2 γρ.) και αν πρέπει, πρέπει να επαναλαμβάνεται άμεσα. . Αναβολή για λόγους τεχνικούς, κλιματικούς ή οικονομικούς διακυβεύει την αποτελεσματικότητα.

-Οι υψηλές δακοσυλλήψεις πρέπει να ελεγχθούν με δεύτερη αποτελεσματική γενική διαβροχή, ενώ οι δακοπροσβολές πρέπει να επισημανθούν και να καθηλωθούν άμεσα με ψεκασμούς κάλυψης με διασυστηματικά φάρμακα από τις υπηρεσίες δακοκτονίας.

-Η ύπαρξη, σε επίπεδο Περιφέρειας, ενός συντονιστικού οργάνου με τη συμμετοχή έμπειρων επιστημόνων και εκπροσώπων των παραγόντων, το οποίο καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμα σημεία της εφαρμογής της μεθόδου, είναι.

-Οι νόμιμες ή παράτυπες εξαιρέσεις ελαιώνων από τους δολωματικούς (βιολογικοί, μειωμένης καρποφορίας, περιφραγμένοι, δύσβατοι κ.ά.) πρέπει να περιοριστούν δραστικά, γιατί ακυρώνουν την έννοια των «γενικών διαβροχών».

-Η εφαρμογή ψεκασμών σε ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εκτέλεσή τους κατά τις πολύ πρωινές ώρες, οπότε οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, όπως γινόταν και παλιότερα ακόμη και κατά τους αεροψεκασμούς.

-Η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών με εκτόξευση του ψεκαστικού υγρού από μεγάλες αποστάσεις πρέπει να αποφευχθεί, γιατί μειώνει την αποτελεσματικότητα, αλλά και διότι μπορεί να συντελέσει σε υπολείμματα στο ελαιόλαδο.

-Η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του δάκου πρέπει να τεκμηριώνονται με συγκεκριμένες έγκυρες δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες. Οι ερευνητικές εργασίες που χρηματοδοτούν το ΥΠΑΑΤ πρέπει να δημοσιεύονται.

-Η αναβολή εκτελεί ψεκασμών κατά τις αργίες μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την κατάθεση των επιπλέον νομίμων αμοιβών στο απασχολούμενο προσωπικό (τομεάρχες, ψεκαστές κ.λπ.).

 

    Προβληματισμοί και προτάσεις Γελασάκη

   Από το 1983 μέχρι το τέλος του 2020, που βγήκε στη σύνταξη, υπηρέτησε στο Γραφείο Βιάννου της Διεύθυνσης Γεωργίας Ηρακλείου ο Γεωπόνος Μανόλης Γελασάκης, ενώ τα τελευταία 25 χρόνια ήταν ο επόπτης Δακοκτονίας σε Αστερούσια, Καστέλι και Βιάννο. Έχοντας αποκτήσει λοιπόν πολύ σημαντική εμπειρία, υπογραμμίζει πως: «Δεν είναι μόνο από τη φύση του δύσκολου ο δάκος. Είναι και το άλλο θέμα: Χρειάζεται μαζική καταπολέμηση του εντόμου, κάτι που δεν είναι εύκολο, αφού πρέπει να κάνεις πολύ κόσμο που εργάζεται στη δακοκτονία. Και τα προβλήματα όμως δεν είναι κάθε χρόνο τα ίδια. Η δακοκτονία πλέον σίγουρα δυσκολεύει από χρόνο σε χρόνο, λόγω της απόσυρσης ορισμένων φαρμάκων τα οποία ήταν πολύ δραστικά.Ήταν ευρέως φάσματος φάρμακα, αλλά ήταν παντοκτόνα και αναγκάστηκαν να αποσυρθούν με εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο αυτό, ο Γεωπόνος Μανόλης Γελασάκης λέει κατηγορηματικά: «Πέρα από αυτά τα προβλήματα, έχουν να κάνουμε και με ένα έντομο στο οποίο, απ' ό,τι φαίνεται, προσαρμόζεται και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε μεγάλες θερμοκρασίες έχουμε προσβολές. Έχει βρει τον τρόπο να πετάξει από τα ζεστά στα δροσερά μέρη και να κάνει πάντοτε προσβολές. Και έχουμε φέτος πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Πιστεύω ότι εδώ στη Βιάννο το πρόβλημα δε θα είναι πάρα πολύ οξύ, επειδή έχουμε μεγάλη καρποφορία. Και στις μεγάλες καρποφορίες συνήθως οι προσβολές, παρόλο που υπάρχουν, δε φαίνονται».

Στο μεταξύ, λόγω του δυνατού αέρα στη Βιάννο τις μέρες αυτές, δεν μπορεί να γίνει ο δολωματικός ψεκασμός και έτσι υπάρχει πρόβλημα, που ο ίδιος ελπίζει στην αντιμετώπισή του.

«Ακόμα και με τον αέρα, αν καθυστερήσει κι άλλο ο ψεκασμός, ο δάκος θα βρει τον τρόπο και θα πάει να κάνει ζημιά», εξηγεί ο κ. Γελασάκης.

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στο έργο της αρμόδιας επιτροπής που είχε συσταθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, δίνοντας βάρος στη σημασία της γεωργικής έρευνας.

«Το συμπέρασμα στο οποίο είχαμε καταλήξει ήταν ότι το πρόβλημα παραμένει και είναι δύσκολο. Και είχαμε μείνει στην απόφαση ότι θα ψαχτούν και άλλες μέθοδοι, διότι με τα φάρμακα απλώς δε θα γίνει η δακοκτονία όπως πρέπει».

Εξάλλου, όπως λέει, «η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει από τις ανακοινώσεις του υπουργείου. Ακόμα και αν τα κονδύλια δεν επαρκούν, συμβάλλει και η ίδια στη χρηματοδότηση της δακοκτονίας. Αλλά θα πρέπει και οι παραγωγοί να συνεργάζονται. Πολλές φορές τα συνεργεία να ψεκάσουν και να βρεθούν στα λιόφυτα κλειστά τις περιφράξεις», σύμφωνα με τη Μανόλη Γελασάκη, που τονίζει ότι είναι καθοριστικής σημασίας η προσωπική παρουσία και η ενασχόληση των ίδιων των παραγόντων με τις δικές τους περιουσίες, στον αγώνα κατά του δάκου της. . . ελιάς.

«Φέτος έχουμε μεγάλη παραγωγή και καλές ποιότητες. Προσδοκώ κι εγώ καλό αποτέλεσμα», επισήμανε.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).