- Πνευματικά Δικαιώματα

Προοπτικές ελληνικού ελαιολάδου

 

Πολύ σημαντικά και χρήσιμα είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έρευνα αγοράς ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο. london 1Τα κύρια κεφάλαια της έρευνας αναφέρονται στα θέματα: Ζήτηση, Εξωτερικό Εμπόριο, Ανταγωνισμό, Θεσμικό Πλαίσιο, Πιστοποιήσεις, Γενικές Δράσεις Προώθησης, Προοπτικές και Χρήσιμες Διευθύνσεις.

Στην συνέχεια παρατίθεται το κεφάλαιο «Προοπτικές», ενώ το πλήρες κείμενο της έρευνας υπάρχει στη θέση αυτή.

 Προοπτικές του τομέα ελαιολάδου στην Αγγλία

Η Τράπεζα της Αγγλίας διαπιστώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνεται ως αποτέλεσμα της αύξησης στην τιμή του φυσικού αερίου και πλέον αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα περιέλθει σε ύφεση από το τέταρτο τρίμηνο φέτος. Παράλληλα, ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2022 έφτασε το 10,1% και προβλέπεται να ξεπεράσει το 13% το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Σε αυτές τις συνθήκες, υπολογίζεται ότι το πραγματικό εισόδημα του μέσου βρετανικού νοικοκυριού θα μειωθεί φέτος κατά 1.000 λίρες, η μεγαλύτερη μείωση από τα μέσα της δεκαετίας του '70. Έτσι, εκτιμούμε ότι οι επιλογές των καταναλωτών θα εξακολουθήσουν να υπαγορεύονται καθοριστικά από την οικονομική τους κατάσταση και δευτερευόντως από την επιδίωξη για υγεία και ευεξία, που παγιώθηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Αναλυτικά, διαβλέπουμε τα εξής για τον τομέα του ελαιολάδου:

-  Το ενδιαφέρον για την υγιεινή διατροφή θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα αγοράς για τους καταναλωτές. Έτσι, θα πρέπει να τονίζονται οι ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του ελαιολάδου και η υπεροχή του συγκριτικά με άλλα φυτικά λίπη και έλαια, ιδίως το υγιεινό κραμβέλαιο, το οποίο επιπλέον παράγεται τοπικά. Για τους λόγους αυτούς, έχει σημασία η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ως προς την υπεροχή του ελαιολάδου, η οποία να δικαιολογεί και την ενδεχόμενη διαφορά στην τιμή σε σχέση με άλλα έλαια. Παράλληλα συνιστάται η υλοποίηση προωθητικών δράσεων και οι θετικές μαρτυρίες σεφ εγνωσμένου κύρους και γενικά διαμορφωτών κοινής γνώμης, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να ασκούν επιρροή στους καταναλωτές.

-    Προσέτι, η προσφορά καινοτόμων νέων προϊόντων (π.χ. νέες γεύσεις, ελαφρά έλαια, νέες ποικιλίες, νέες πρακτικές και λειτουργικές συσκευασίες αλλά και νέα μεγέθη συσκευασιών με μια προσεκτική αισθητική, που συλλαμβάνει την προσοχή του καταναλωτή και ευνοεί την εικόνα ενός υγιεινού και φυσικού προϊόντος), θα εξακολουθήσει να αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης και προσέλκυσης νέων καταναλωτών. Τα ελαιόλαδα βιολογικής καλλιέργειας, των οποίων οι πωλήσεις απογειώθηκαν κατά την πανδημία, είναι επίσης μια κατεύθυνση προς την οποία οι Έλληνες εξαγωγείς είναι σκόπιμο να κινηθούν.

- Καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών περιορίζεται, τα ελαιόλαδα ιδιωτικής ετικέτας θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αγορά, ενώ ενδέχεται να παγιωθεί και η προτίμηση για μεγαλύτερες και άρα πιο οικονομικές συσκευασίες.

-   Για τα υψηλότερα εισοδήματα, οι συσκευασίες θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο δοσομέτρησης και ελέγχου της πρόσληψης θερμίδων. Κατά κανόνα, αυτές θα είναι μικρότερης χωρητικότητας.

Προοπτικές ελληνικού ελαιολάδου

Ισπανία και Ιταλία διατηρούν δεσπόζουσα θέση στη βρετανική αγορά ελαιολάδου, ενώ και τα μεγέθη των εταιρειών τους είναι σαφώς διαφορετικά από αυτά της μέσης ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, είναι αξιοσημείωτο ότι, το πρώτο εξάμηνο του 2022, το μερίδιο της Ελλάδας στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι χαμηλότερο από αυτό χωρών που δεν είναι καν ελαιοπαραγωγοί και που κατά πάσα πιθανότητα πωλούν (και) προϊόν ελληνικής προέλευσης. Όπως επίσης αξιοσημείωτο είναι, το ότι πωλείται ελληνικό ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας συσκευασμένο σε χώρα άλλη από την Ελλάδα ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιλογή εξαγωγής προϊόντος υψηλής ποιότητας, αλλά χαμηλής προστιθέμενης αξίας στις μεγάλες ελαιοπαραγωγούς ή στις έμπειρες εξαγωγικά χώρες (π.χ. Ιταλία, Ισπανία), παραμένει αμφιλεγόμενη, τόσο για τη φήμη του ίδιου του προϊόντος, όσο και για την απόδοση της επένδυσης των παραγωγών.

Το 2020 φάνηκε να αναπτύσσεται μια δυναμική για το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, καθώς το δοκίμασαν περισσότεροι καταναλωτές, είτε από επιλογή, είτε από ανάγκη. Τα στοιχεία του 2021 φανερώνουν ότι με την ομαλοποίηση της τροφοδοσίας, η δυναμική αυτή χάθηκε και ότι η Ιταλία κυρίως, παραμένει η προμηθεύτρια χώρα επιλογής για τους Βρετανούς αγοραστές, με τα ελληνικά προϊόντα να λειτουργούν συμπληρωματικά για την ενίσχυση της προσφερόμενης γκάμας τους, ή για την κάλυψη αιφνίδιων ελλείψεων. Εκτιμούμε συνεπώς, ότι η προσδοκία απόσπασης αξιόλογου μεριδίου από τις δύο βασικές προμηθεύτριες χώρες ως προς τα επώνυμα προϊόντα τους φαίνεται πολύ δύσκολα επιτεύξιμη.

Ωστόσο, η Ελλάδα θα μπορούσε τουλάχιστον να διεκδικήσει απευθείας το μερίδιό της στη βρετανική αγορά στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με περιεχόμενο ελληνικής προέλευσης και συσκευασία χώρας άλλης από την Ελλάδα ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου του μεγέθους της βρετανικής αγοράς και της διαπραγματευτικής δύναμης των δικτύων λιανικής, καλύτερα αποτελέσματα θα μπορούσε πιθανά να φέρει κάποια συλλογική προσπάθεια, που θα δημιουργούσε το κρίσιμο μέγεθος στους συμμετέχοντες εξαγωγείς, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν μεγαλύτερη κάλυψη, ανταγωνιστικές τιμές, σταθερή προσφορά και περιορισμό του κόστους διαχείρισης της εξαγωγικής προσπάθειας. Η πιθανή ανάδειξη νέων ανταγωνιστών από τρίτες χώρες, συνηγορεί επίσης στη διερεύνηση του ενδεχομένου σύμπραξης μεταξύ Ελλήνων παραγωγών και εξαγωγέων.

 Αναζήτηση Επιστημονικού Συνεργάτη

για υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΣΕΔΗΚ

Για πληροφορίες πατήστεεδώ.

Όσον αφορά τα ελαιόλαδα που τοποθετούνται ως μη μαζικά, εκλεκτά είδη, βεβαίως η διαφοροποίηση μπορεί να στηριχθεί εν μέρει στην ιδιαιτερότητα της συσκευασίας, αλλά οι εξαγωγείς θα πρέπει επίσης να είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά για την είσοδό τους στην αγορά των μεγάλων καταστημάτων εκλεκτών ειδών και σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets) και να πείσουν για τη μοναδικότητα των προϊόντων τις ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος στις οποίες απευθύνονται. Συσκευασίες που ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές ευαισθησίες και που διευκολύνουν τη δοσομέτρηση, θα πρέπει να θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ.

Επιτακτική είναι και η ανάγκη συνεπούς προβολής του ελληνικού ελαιολάδου. Η σταθερή και όχι αποσπασματική συμμετοχή σε επιλεγμένες εμπορικές εκθέσεις και σε άλλες προωθητικές δράσεις στον κλαδικό τύπο, η οργάνωση προγραμμάτων προσκεκλημένων αγοραστών, η διοργάνωση εκδηλώσεων ελληνικής κουζίνας και παρουσιάσεων σε εξειδικευμένα κοινά, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, στη διατήρηση και στη διεύρυνση της σχέσης με τη βρετανική αγορά, όπως και στην παγίωση του ελληνικού προϊόντος στη συνείδηση των αγοραστών.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).