- Πνευματικά Δικαιώματα

Ενδεχόμενες προσβολές από Κερκόσπορα, Κυκλοκόνιο, Καρκίνωση, Λειχήνες

 

Με πρόσφατο Δελτίο του το ΠΚΠΦΠ Ηρακλείου ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς για τις ασθένειες που πιθανόν να παρουσιαστούν στις ελιές κατά την περίοδο φθινοπώρου-Άνοιξης. Το Δελτίο με αρκετές φωτογραφίες είναι αρκετά ενημερωτικό και πολύ χρήσιμο για τους παραγωγούς. Θα μπορούσε βέβαια να είναι χρησιμότερο αν είχε μια εμφάνιση λιγότερο τυποποιημένη και πιο προσαρμοσμένη στο επίπεδο των παραγωγών με έστω λίγες αναφορές για τις γεωγραφικές περιοχές που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Τέλος, ακόμη πιο χρήσιμο θα ήταν αν περιλάμβανε και κάποια πληροφόρηση, σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ, για την πορεία του Δάκου και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να προβαίνουν οι παραγωγοί. Οι συστάσεις για εγρήγορση και επαγρύπνηση είναι γενικές και δεν βοηθούν όσο πρέπει.

 

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

Διαπιστώσεις: Μυκητολογική ασθένεια που ενδημεί σε περιοχές με αυξημένη υγρασία. Οι μολύνσεις γίνονται φθινόπωρο και άνοιξη, με μεγαλύτερη ένταση το φθινόπωρο που θεωρείται κρίσιμη περίοδος. kiklokonioΠτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με βροχερό ή πολύ υγρό καιρό ευνοούν νέες μολύνσεις και εξάπλωση της ασθένειας. Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται χαρακτηριστικές καστανές κυκλικές κηλίδες, γνωστές ως “μάτια παγωνιού”. Έντονες προσβολές εκδηλώνονται με φυλλόπτωση, εξασθένιση των δέντρων και μείωση της παραγωγής. Ευπαθείς ποικιλίες: Θρουμπολιά, Τσουνάτη, Άμφισσας, Καλαμών. Η Κορωνέικη (ψιλολιά) παρουσιάζει σχετική αντοχή στην ασθένεια.

Οδηγίες:- Καλλιεργητικά μέτρα που λαμβάνονται για την μείωση της υγρασίας και τη δημιουργία συνθηκών αερισμού στο περιβάλλον των ελαιοδέντρων διευκολύνουν την αντιμετώπιση της ασθένειας (αραιή φύτευση, κατάλληλο κλάδεμα, κατεργασία εδάφους, καλή στράγγιση).

-Σε ελαιώνες που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων (αυξημένη υγρασία, πυκνή φύτευση) και σε ευπαθείς ποικιλίες συστήνεται άμεσα προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα ή άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.

 

 ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ:

Συμπτώματα: Μυκητολογική ασθένεια που εκδηλώνεται με σοβαρή πρόωρη φυλλόπτωση. Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζεται σκούρος γκριζωπός μεταχρωματισμός που συγχέεται με καπνιά. Στην πάνω επιφάνεια χλωρωτικές ή κίτρινες αρχικά κηλίδες νεκρώνονται προκαλώντας έντονη φυλλόπτωση αργά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στους άωρους καρπούς σχηματίζονται καστανές κηλίδες ελαφρά βυθισμένες ενώ στους ώριμους η συνένωση γειτονικών κηλίδων προκαλεί σήψεις.kerkospora

Οδηγίες: -Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές υγρές, με ανεπαρκή αερισμό. Προτείνονται καλλιεργητικά μέτρα όπως αναφέρονται στο κυκλοκόνιο.

-Συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα που έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά του κυκλοκονίου.

 

ΒΟΥΛΑ: (Ξεροβούλα ή Σαποβούλα)

Απαραίτητη προϋπόθεση εκδήλωσης αυτής της μυκητολογικής ασθένειας είναι η προσβολή του καρπού από το δάκο. Η μόλυνση γίνεται στα νύγματα ωοτοκίας και το μόλυσμα μεταφέρεται από το παράσιτο του δάκου Prolasioptera berlesiana. Η εμφάνιση και η ένταση της ασθένειας συνδέονται άμεσα το βαθμό δακοπροσβολής στον ελαιώνα.

Διαπιστώσεις: Οι προσβολές του μύκητα είναι δευτερογενείς και εκδηλώνεται με δύο μορφές ανάλογα με την εποχή προσβολής και την ωριμότητα των καρπών. Τους θερινούς μήνες και στις αρχές του φθινοπώρου προσβάλλει άωρους καρπούς προκαλώντας βυθισμένες φελλώδεις καστανόχρωμες κηλίδες “ξεροβούλα”. Το φθινόπωρο ή σπανιότερα στις αρχές του χειμώνα προσβάλλει ημιώριμους και ώριμους καρπούς και η κηλίδα καταλαμβάνει όλη την επιφάνεια του καρπού προκαλώντας καστανόχρωμη μαλακή σήψη τη “σαποβούλα”. Πάνω στις κηλίδες διακρίνονται μαύρα στίγματα που είναι οι καρποφορίες του μύκητα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προσβεβλημένοι καρποί πέφτουν πρόωρα.

Σύσταση: -Η αποτελεσματική καταπολέμηση του δάκου περιορίζει την εκδήλωση της ασθένειας σε όλη την περίοδο.

 

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ:

Διαπιστώσεις: Πολύ σοβαρή ασθένεια της ελιάς που οφείλεται σε βακτήριο. Εκδηλώνεται συνήθως στα κλαδιά και στους κλάδους με το σχηματισμό εξογκωμάτων (φυμάτια, καρκινώματα), σπανιότερα στους βραχίονες,karkinosi στον κορμό και στα φύλλα. Μολύνσεις γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον ο καιρός είναι υγρός ή βροχερός και υπάρχουν πληγές που αποτελούν τα σημεία εισόδου του παθογόνου. Νέες μολύνσεις προκαλούνται μετά από ράβδισμα, κλάδεμα, παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο. Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο. Λεπτά κλαδιά, έντονα προσβεβλημένα ξηραίνονται. Όταν προσβάλλονται δέντρα μικρής ηλικίας εξασθενούν γρήγορα και μπορεί να προκληθεί νέκρωση ολόκληρων των δένδρων.

Οδηγίες: -Στη σύσταση νέου ελαιώνα αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και επιλέγετε δενδρύλλια απαλλαγμένα από την ασθένεια.

-Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με υγρό και βροχερό καιρό. -Τα προσβεβλημένα με όγκους κλαδιά πρέπει να αφαιρούνται, να απομακρύνονται και να καταστρέφονται. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συστηματικά με εμβάπτιση σε διάλυμα 5% σε οινόπνευμα ή χλωρίνη.

-Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα αμέσως μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα, από ισχυρό παγετό ή χαλάζι.

 

ΚΑΠΝΙΑ :

Είναι μύκητας που αναπτύσσεται κυρίως πάνω σε μελιτώματα κοκκοειδών. Κλάδοι, βλαστοί και φύλλα καλύπτονται από λεπτό μαύρο στρώμα με καρποφορίες του μύκητα και στη συνέχεια προκαλείται εξασθένιση.

Ευνοείται από υψηλή υγρασία και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.

Οδηγίες: -Κατάλληλο κλάδεμα και έγκαιρη καταπολέμηση των κοκκοειδών περιορίζουν την εξάπλωση της.

-Επεμβάσεις κατά μυκητολογικών ασθενειών της ελιάς καταπολεμούν και την καπνιά. Μετά τη συγκομιδή συστήνεται εφαρμογή χαλκούχων.leixines

 

ΛΕΙΧΗΝΕΣ :

Αναπτύσσονται σε υγρές περιοχές, σχηματίζοντας επιφανειακά πάνω στους κορμούς και στους κλάδους ένα λεπτό κιτρινοπράσινο στρώμα. 

Οδηγίες: -Μετά τη συγκομιδή και κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου συστήνονται επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα όπου καλύπτονται κορμοί και βραχίονες για την αποκόλληση των λειχήνων.

 

 

-Χρησιμοποιείτε σκευάσματα φυτοπροστασίας εγκεκριμένα στην καλλιέργεια της ελιάς. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul στις επιλογές: ΚΑΣΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΕΝΤΟΜΟ (Εχθρό) ή ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα στην καλλιέργεια της ελιάς σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.

-Οι εφαρμογές χαλκούχων σκευασμάτων έχουν δράση προστατευτική και συνιστούν προληπτική αντιμετώπιση. Τηρείτε αυστηρά αναμονή τουλάχιστον 21 ημερών πριν τη συγκομιδή για επιπτώσεις στο παραγόμενο ελαιόλαδο.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2022: Ανακοινώσεις του προγράμματος Δακοκτονίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα: (https://www.crete.gov.gr/category/enimerosi/grafeio-typoy/release/enimerosi-agroton/dakoktonia)

 

Ηράκλειο 5 Οκτωβρίου 2022

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).