- Πνευματικά Δικαιώματα

Πρόταση του ΣΕΔΗΚ που μπορεί να υποστηριχθεί από το Leader

 

Γράφει ο Νικ. Μιχελάκης*

Ο Ελαιοτουρισμός αποτελεί μια νέα ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία μπορεί και επιβάλλεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. vdweghfΗ ανάπτυξη της όμως απαιτεί σχεδιασμό και υποστήριξη από την πλευρά του Κράτους και των Περιφερειών με διάφορα μέτρα κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.

Ο ΣΕΔΗΚ τώρα και μερικά χρόνια έχει προχωρήσει σε συνεργασία και με άλλους φορείς, σε διάφορες ενημερωτικές και υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες αποτελούν μια σοβαρή βάση για μια παραπέρα πιο συστηματική ανάπτυξη.

Πρόσφατα μάλιστα, dimoskopisi221υπέβαλε και συγκεκριμένη πρόταση για υποστήριξη και ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού, στα πλαίσια του προγράμματος Leader μια πρόσκληση του οποίου για προτάσεις δημοσίου χαρακτήρα ήδη προκηρύχθηκε από τον ΟΑΚ στα Χανιά.

Τα κυριότερα σημεία της πρότασης αυτής συνοπτικά έχουν ως έξης: 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η Ελαιοκομία και ο Τουρισμός που αποτελούν τους δυο κύριους οικονομικούς πόρους και κλάδους απασχόλησης στην Κρήτη, παρουσιάζουν αρκετές μεταξύ τους στοργικότητες.

Η Ελαιοκομία μπορεί να προσφέρει στον τουρισμό τα υγιεινά προϊόντα και τον πολιτισμό της συμβάλλοντας στην υγιεινή διατροφή και την πολιτιστική ενημέρωση των επισκεπτών του νησιού, ενώ ο Τουρισμός μπορεί wefjwk2να προσφέρει στην ελαιοκομία μια νέα πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για τους κατοίκους της υπαίθρου.

Ο Ελαιοτουρισμός αποτελεί μια ειδική καινοτόμο εναλλακτική μορφή τουρισμού, η όποια μπορεί να αξιοποιήσει την συνεκτικότητα Ελαιοκομίας και Τουρισμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η Κρήτη υπερτερεί σε συγκριτικά πλεονεκτήματα για ανάπτυξη Ελαιοτουρισμού από άλλες   περιοχές της Ισπανίας και Ιταλία, οπού ήδη αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς μέσω ειδικών προγραμμάτων. Κυριότεροι τομείς στους οποίους υπάρχει η υπεροχή της Ελλάδας είναι:

-Πολιτισμός: Στην Κρήτη υπάρχει ένας ανεκτίμητος και μοναδικός στον κόσμο πλούτος από επισκέψιμα Ελαιοκομικά Μνημεία τα οποία είναι διάσπαρτα και στους 4 Νομούς της. Ο ΣΕΔΗΚ έχει εγκαταστήσει ενημερωτικές πινακίδες στα Ελληνικά και Αγγλικά σε 17 Μινωικά και Βυζαντινά αρχαιολογικά μνημεία και 25 Μνημειακά ελαιόδεντρα από τα όποια 8 είναι αναπλασμένα και επισκέψιμα.fqfqFQ3

-Υγεία: Τα τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία για την παγκοσμίως γνωστή ευεργετική επίδραση του Ελαιολάδου και της Κρητικής διατροφής στην υγεία και μακροζωία έχουν περιληφθεί μαζί με 300 αυθεντικές συνταγές οικοκυρών της Κρήτης σε ειδικές εκδόσεις (βιβλία και φυλλάδια) στα Ελληνικά και Αγγλικά οι οποίες αποτελούν μια σημαντική βάση για την στήριξη και επίδειξη στους ξένους της παραδοσιακής Κρητικής διατροφής.

Όπως αποδείχτηκε με έρευνα του ΣΕΔΗΚ η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών (άνω από 90%) γνωρίζει τον ευεργετικό ρόλο του ελαιολάδου στην υγεία, ότι τα φαγητά με ελαιόλαδο είναι υγιεινότερα. Και επί πλέον διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον για φαγητά παρασκευασμένα αποκλειστικά με ελαιόλαδο.

- Περιβάλλον: Οι ελαιώνες αποτελούν το 65% της γεωργικής γης της Κρήτης και καλύπτουν το 25% της επιφάνειας της αποτελώντας το φυσικό δάσος της. Επιτρέπουν έτσι, την δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών, σημείων θέασης και SGWFWFF4αναψυχής, αλλά και των επισκεπτών που επιθυμούν επαφή με το φυσικό περιβάλλον.  

-Υποδομές: Με κατά καιρούς προγράμματα έχουν δημιουργηθεί στην ύπαιθρο αρκετές δημοσιές και ιδιωτικές υποδομές ελαιοτουρισμού για υποδοχή, ενημέρωση, ψυχαγωγία και διατροφή τουριστών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περί τα 60 ήδη υπάρχοντα Ελαιομουσεία, Ελαιοταβέρνες, Επισκέψιμα ελαιοτριβεία, Ελαιοδιατροφικές μονάδες, Ελαιοκτήματα που μπορούν με συμπληρωματικές δράσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού να καταστούν επισκέψιμα, ενώ υπάρχουν δυνατότητες να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν και πολλές άλλες παρόμοιες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ένα πλήρες σχέδιο για σωστή ανάπτυξη ελαιοτουρισμού στην Κρήτη πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές αλλά και δημιουργία καταλλήλου προσωπικού για την στελέχωση και λειτουργία τους. Οι κυριότερες δράσεις που απαιτούνται είναι:

Α. Δημόσιες υποδομές και δράσεις

-ΕλαιοΜουσεία: Ίδρυση ή και βελτίωση λειτουργίας υφιστάμενων ΕλαιοΜουσείων με συμπλήρωση και διευθέτηση εκθεσιακού υλικού και στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό.

-Μνημειακά Ελαιόδεντρα: Ολοκλήρωση ανάπλασης-ανάδειξης των ήδη αναγνωρισμένων από τον ΣΕΔΗΚ αλλά και άλλων που πληρούν τις προϋποθέσεις

-Δημιουργία διαδρομών: Βελτίωση υπαρχουσών και χάραξη νέων στις οποίες θα περιλαμβάνονται Πολιτιστικά μνημεία, Μνημειακά ελαιόδεντρα και Εγκαταστάσεις υποδοχής, αναψυχής κ.α.

-Εκπαίδευση προσωπικού: Οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων για προσωπικό ξενάγησης και υποδοχής σε μνημεία, υποδομές υποδοχής (Δήμοι, Φορείς)

-Ενημερωτικό υλικό: Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού στα Ελληνικά και Αγγλικά για την Πολιτιστική και Περιβαλλοντική αξία της Ελιάς και την Υγιεινή άξια του Ελαιολάδου

Β. Ιδιωτικές εγκαταστάσεις 

-Ελαιομουσεία: Προμήθεια εκθεσιακού υλικού, συμπλήρωση εξοπλισμού οπτικοακουστικών μέσων και κλιματισμού. Κατασκευή κλιματιζόμενων αιθουσών ή χώρων αναψυχής και διάθεσης αναμνηστικών, έντυπων, ηλεκτρονικών μέσων και τυποποιημένων διατροφικών ελαιουργικών προϊόντων. Βελτίωση, ασφάλεια χώρων στάθμευσης κ.α.

-Επισκέψιμα Ελαιοτριβεία: Εξωραϊσμός υπαρχουσών ελαιουργικών μονάδων. Κατασκευή κλιματιζόμενων αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (ενημέρωσης, αναψυχής, γευσιγνωσίας, διάθεσης έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, προϊόντων ελαιολάδου και ελαιοεδεσμάτων κ.α.)

-Έλαιο-ταβέρνες: Εξωραϊσμός και προσαρμογή υπαρχουσών εγκαταστάσεων εστίασης. Δημιουργία προθηκών «Γωνιές της ελιάς» για έκθεση έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, διακοσμητικών αντικειμένων, ελαιοκομικών προϊόντων κλπ.

-Έλαιο-διατροφικές μονάδες: Δημιουργία ειδικού εξοπλισμού εκπαίδευσης στην εστίαση και στην γευσιγνωσία ελαιολάδου, στην ομαδική παρασκευή ελαιοεδεσμάτων κ.α.

=====================

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μερικα η ολικα μόνο μετά από άδεια του (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και  τηρηση των Πνευματικών  δικαιωμάτων  της ιστοσελιδας.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).