- Πνευματικά Δικαιώματα

Δραµατική µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ τα τελευταία δέκα χρόνια

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ: 01-03-2024: Γιώργος Κώνστας

 Εικόνα4Η µεγάλη µείωση του πρωτογενούς τοµέα στην Κρήτη τη δεκαετία 2010-2020 καταγράφεται µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στα στοιχεία της Ελληνικής Στατικής Αρχής.

Τόσο στις γεωργικές όσο και στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις τα στοιχεία είναι εµφανή για την εγκατάλειψη της αγροτικής γης -µια κατάσταση που συνεχίζεται και την περίοδο 2020 µε 2023- καθώς όλο και λιγότεροι Κρητικοί ασχολούνται µε τα γεωργικά.
Όλα αυτά βέβαια µε βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στις υπηρεσίες.

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

 Οι κάτοικοι και µέλη οικογένειας που απασχολήθηκαν στη γεωργική παραγωγή παρουσίασαν µείωση -15,7% από το 2009 στο 2020, ενώ µείωση παρουσίασε και ο αριθµός των εποχικών εργατών που υπολογίστηκε στο -22%, Αντίθετα µεγάλη αύξηση, σχεδόν διπλασιασµό µέσα σε µια δεκαετία (+91,4%) παρουσιάζει ο αριθµός των µόνιµων εργατών κάτι που µεταφράζεται στο ότι µπορεί να µειώθηκε µεν ο αριθµός των ιδιοκτητών γεωργικών εκµεταλλεύσεων ωστόσο οι παραγωγοί αξιοποιούν όλο και περισσότερο εργατικό δυναµικό, (αλλοδαπούς εργάτες)..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ

Εικόνα6Μείωση -49,8 παρουσίασε η εκτροφή των βοοειδών που έτσι και αλλιώς είναι λίγα στο νησί (2.403 το 2009 και 1206 το 2020), τα προβατοειδή παρουσιάζουν µια µικρή αύξηση + 5,1% (1.877.680 το 2009 και 1.973.499 το 2020), στις αίγες -14,2% (632.523 το 2009 και 542.896 το 2020), στα χοιρίδια -50,04% (46.738 το 2009 και 23.196 το 2020), και στα πουλερικά
– 61,0% (1.818.466 το 2009 και 709.506 το 2020),

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝΕικόνα7


Στον αριθµό των εκµεταλλεύσεων µέσα σε µια δεκαετία διαπιστώνεται µείωση σε ποσοστό -18,9%, στις εκµεταλλεύσεις µε χρησιµοποιούµενη γεωργική γη – 19,1%, στη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση -18,4%. Στις µη αρδεύσιµες εκµεταλλεύσεις υπάρχει περιορισµός σε ποσοστό -18,4%, ενώ στις αρδευθείσες εκτάσεις επίσης µείωση -11,9%.
Οι αµιγώς γεωργικές εκµεταλλεύσεις µειώθηκαν κατά -17,0%, ενώ οι αµιγώς κτηνοτροφικές σε ποσοστό -15,0%.

Αρνητικά είναι τα στοιχεία και το είδος των καλλιεργειών. Οι αροτραίες καλλιέργειες έπεσαν σε ποσοστό -41,3%, τα αµπέλια και τα σταφιδάµπελα έχασαν -32,0%, οι δενδρώδεις καλλιέργειες παρουσίασαν µείωση -19,0%, ενώ ακόµα και τα θερµοκήπια µειώθηκαν σε ποσοστό 20,1%. Αυξήθηκαν σε µικρό ποσοστό οι λοιπές εκτάσεις +2,3%.
Εικόνα8Στις ίδιες κατηγορίες σε ό,τι αφορά τα στρέµµατα καταγράφεται επίσης µείωση -4,3% για τις αροτραίες καλλιέργειες, -40,8% για τα αµπέλια και τα σταφιδάµπελα, -10,9 για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, -11,1% για τα θερµοκήπια και – 22,8 για τις λοιπές καλλιέργειες.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).