- Πνευματικά Δικαιώματα

Πιθανές προσβολές από Πυρηνοτρήτη, Ρυγχίτη, Κοκκοειδή κ.α.

 

Τα βλαστικά στάδια της ελιάς για την ποικιλία Κορωνέικη στην Κρήτη, σύμφωνα με το από 10-05-24 τεχνικό δελτίο ελιάς του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου (ΠΚΠΦΗ) έχουν ως εξής:

Στις Πρώιμες περιοχές η καρπόδεση ολοκληρώνεται. Οι νεαροί καρποί αποκτούν μέγεθος κόκκου σταριού.

Στις Μεσοπρώιμες περιοχές υπάρχει πλήρης άνθιση-πτώση πετάλων.ΑΝΘΙΣΜΕΝΑ ΚΛΑΔΙΑ1

Στις Όψιμες περιοχές έχουμε άνθιση.

Στα στάδια αυτά πιθανόν να υπάρξουν προσβολές από Πυρηνοτρήτη, Ρυγχίτη, Ωτιόρυγχο κ.α ως ακολούθως:

Ρυγχίτης ή μπίμπικας(Rhynchites cribripennis)

Είναι μικρό σκαθάρι μεγέθους 0,5 εκ., κεραμιδί με χαρακτηριστικό ρύγχος. Προσβάλει τους καρπούς σχηματίζοντας στην επιφάνειά τους τρύπες μορφής “κρατήρα”, αρχικά για να τραφεί και στη συνέχεια για να ωοτοκήσει το καλοκαίρι. Οι προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα. Μπορεί να προξενήσει κατά τόπους πολύ σημαντική πρώιμη θερινή καρπόπτωση.Ρυγχιτης

Οδηγίες:

Στους ελαιώνες πρώιμων περιοχών αμέσως μετά την καρπόδεση συστήνονται τακτικοί έλεγχοι της πυκνότητας πληθυσμού των ακμαίων. Έλεγχος γίνεται νωρίς το πρωί τινάζοντας λεπτά κλαδιά πάνω σε λευκή επιφάνεια. Απαιτείται καταπολέμηση όταν καταρρίπτονται περισσότερα από 3 - 4 ακμαία.

Συστήνεται προληπτική επέμβαση στους ελαιώνες που σημειώθηκε προσβολή τα τελευταία δύο χρόνια.

Πυρηνοτρήτης(Prays oleae)

Στο δίκτυο παγίδευσης πρώιμων περιοχών η πτήση ακμαίων της καρπόβιας γενιάς ξεκίνησε στο 3ο δεκαήμερο του Απριλίου. Παρατηρούνται οι πρώτες ωοτοκίες στους μικρούς καρπούς.

Διαπιστώσεις:

Οι προνύμφες εκκολάπτονται πάνω στον κάλυκα και κατευθύνονται προς τον πυρήνα. Κατά τη διαδρομή τους ανοίγουν στοά που μπορεί να ζημιώσει τον ποδίσκο του καρπού και να προκληθεί πρώιμη καρπόπτωση (καρποί 4-6 χιλ. “πιπζρι”, 8-10 χιλ. “καλογρί”). Στους προσβεβλημένους καρπούς που δεν πέφτουν πρόωρα οι προνύμφες τρέφονται μέσα στον πυρήνα. Συνήθως στα τέλη του καλοκαιριού οι ώριμες προνύμφες ανοίγουν στοά εξόδου τραυματίζοντας τον ποδίσκο και τότε προκαλείται όψιμη καρπόπτωση. Οι προσβεβλημένοι καρποί ξηραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουνπυρηνοτρητη

Οδηγίες:

Σε ελαιώνες παραλιακών και πρώιμων περιοχών συστήνεται καταπολέμηση της καρπόβιας γενιάς με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Συνιστώμενες ημερομηνίες επέμβασης: 14 – 16 Μαΐου. Ελαιώνες με μικρή ή μέτρια καρποφορία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας

Ενημέρωση:

Συστήνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον ρυγχίτη.

Οδηγίες για περιοχές μέσης πρωιμότητας και όψιμες περιοχές θα δοθούν σε επόμενα Δελτία.

Με την συνεργασία της ΔΑΑΚ Χανίων λαμβάνονται τα δεδομένα για την ελιά στην Π.Ε. Χανίων

Ωτιόρυγχος (Otiorrynchus cribricollis)

Μικρό σκαθάρι με νυκτόβια δραστηριότητα. Την ημέρα κρύβεται στο έδαφος και ανεβαίνει στα δέντρα μετά το σούρουπο. Προκαλεί χαρακτηριστικά πριονωτά περιφερειακά φαγώματα στα φύλλα και πτώση των καρπών μαζί με τον ποδίσκο τους ή πτώση μέρους των τρυφερών βλαστών.

Οδηγίες:

Συστήνεται έλεγχος και αντιμετώπιση στους ελαιώνες πρώιμων περιοχών, ιδιαίτερα όπου υπάρχει ιστορικό προσβολής. Συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη γίνεται ψεκάζοντας σχολαστικά το λαιμό και τον κορμό των δέντρων

Κοκκοειδή (Ψώρες)

Όταν τα κοκκοειδή αναπτύσσουν πυκνούς πληθυσμούς, προσβάλουν και προκαλούν ζημιές κυρίως σε ασθενικά, παραμελημένα και ηλικιωμένα δέντρα. Η πολλίνια προκαλεί σημαντική εξασθένιση στα δέντρα. Το ενήλικο θηλυκό, γκρίζου χρώματος αναπτύσσεται στις σχισμές και στα σκασίματα του φλοιού των λεπτών κλαδιών (πληγές από φυσικά αίτια ή από άλλα έντομα ή χειρισμούς όπως κλάδεμα, ράβδισμα). Προκαλείται ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση και μειωμένη καρποφορία καθώς εμποδίζει την κανονική έκπτυξη των οφθαλμών. Όταν εγκατασταθεί σε ένα ελαιώνα παρουσιάζονται έντονα ξηράνσεις λεπτών κλαδιών στις ποδιές των δέντρων.dimoskopisi221e Ελαιονέα

Οδηγίες:

Η αντιμετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται με καλλιεργητικούς χειρισμούς για τη βελτίωση της ζωτικότητας των δέντρων (αφαίρεσή και απομάκρυνσή των προσβεβλημένων κλαδιών, διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης). Κατάλληλο κλάδεμα περιορίζει τα κοκκοειδή εξασφαλίζοντας καλό αερισμό και φως στα δέντρα.πολλινια

Η χημική αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική όταν συμπληρώνει τους καλλιεργητικούς χειρισμούς. Στις πρώιμες περιοχές σε ελαιώνες που παρουσιάζονται έντονες προσβολές κοκκοειδών συστήνεται άμεση αντιμετώπιση με εγκεκριμένα σκευάσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες ως προς την πρωιμότητα: πρώιμη, μεσοπρώιμη και όψιμη. Εφαρμόζοντας τις οδηγίες ή τις συστάσεις των Δελτίων θα πρέπει να συνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες της περιοχής (ανάγλυφο, μικρόκλιμα) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, αρδευόμενος, κ.ά).

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).