- Πνευματικά Δικαιώματα

Ενδεχόμενες προσβολές από Πυρηνοτρήτη, Ρυγχίτη, Ωτιόρυγχo κ.α.

 

Η βλαστική εξέλιξη της ελιάς, όσο αφορά τις μεσοπρώιμες περιοχές για την ποικιλία Κορωνέικη στην Κρήτη, σύμφωνα με το από 22-05-24 τεχνικό δελτίο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου (ΠΚΠΦΗ) έχει ως εξής: μιστικακηπου βαμβακαδα ηλιας

Στις μεσοπρώιμες περιοχές ολοκληρώθηκε η καρπόδεση και οι καρποί αποκτούν μέγεθος κόκκου σταριού. Παρατηρείται ανομοιομορφία στην καρπόδεση.

 

ΠΥΡΗΝΟΤΡΤΗΣ ( Prays oleae )

Στις περιοχές μέσης πρωιμότητας του δικτύου παγίδευσης η πτήση της καρπόβιας γενιάς ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου. παρατηρηθεί οι πρώτες ωοτοκίες σε μικρούς καρπούς και αναμένονται εκκολάψεις προνυμφών στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Διαπιστώσεις :

Οι νεαροί προνύμφες αφού εκκολαφθούν πάνω στον κάλυκα του καρπού κατευθύνονται στις πυρήνες όπου αναπτύσσονται. Η ζημιά που προκαλείται είναι όψιμη καρπόπτωση συνήθως στα τέλη του καλοκαιριού λόγω εξόδου της προνύμφης από τη βάση του ποδίσκου. Μεγάλο ποσοστό των προσβεβλημένων καρπών ξηραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουν πριν τους εγκαταλείψουν οι προνύμφες, πρώιμη καρπόπτωση όταν οι καρποί είναι 4-6 χιλ. “πιπέρι” ή 8-10 χιλ. “καλογρί”. Η καρπόβια γενιά είναι η κρίσιμη περίοδος για την αντιμετώπιση της πυρηνοτρήτης γιατί προσβάλλει τη διαμορφωμένη καρποφορία.

Οδηγίες :

 Στις μεσοπρώιμες περιοχές συστήνεται καταπολέμηση των νεαρών προνυμφών της καρπόβιας γενιάς με εγκεκριμένα εντομοκτόνα στο διάστημα 24 – 27 Μαΐου.

 Ελαιώνες μικρής ή μέτριας καρποφορίας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας.

 Μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον ρυγχίτη.

Ενημέρωση :

Οδηγίες για όψιμες - ορεινές περιοχές θα δοθούν στο επόμενο δελτίο. Με τη συνεργασία της ΔΑΑΚ Χανίων λαμβάνονται τα δεδομένα για την ελιά από την Π.Ε. Χανίων

 

ΡΥΓΧΊΤΗΣ Ή ΜΠΊΜΠΙΚΑΣ (Rhynchites cribripennis)

Μικρό σκαθάρι, μεγέθους 0,5 εκ. κεραμιδί με χαρακτηριστικό ρύγχος. Προσβάλει τους καρπούς αρχικά για να τραφεί και αργότερα για να ωοτοκήσει σχηματίζοντας τρύπες μορφές “κρατήρα” στην επιφάνεια τους. Οι προνύμφες ζουν και τρέφονται μέσα στην πυρήνα. Κατά τόπους μπορεί να αναπτυχθεί μεγάλοι πληθυσμοί, ικανοί να προξενήσουν σημαντική πρώτη καρπόπτωση.

Οδηγίες :

Συστήνονται τακτικοί έλεγχοι της πυκνότητας του πληθυσμού των ακμαίων αμέσως μετά την καρπόδεση. Έλεγχος γίνεται πολύ νωρίς το πρωί με τίναγμα των λεπτών κλαδιών πάνω σε λευκή επιφάνεια. Όταν εμφανιστούν περισσότερα από 3 - 4 ακμαία χρειάζονται καταπολέμηση.

Σε ελαιώνες μεσοπρώιμων περιοχών όπου σημειώθηκε προσβολή τα τελευταία δύο χρόνια συστήνεται προληπτικός ψεκασμός

ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ (Otiorrynchus cribricollis)

Νυχτόβιο σκαθάρι, κρύβεται στο έδαφος την ημέρα και ανεβαίνει στα δέντρα τη νύχτα από τον κορμό. Προκαλεί χαρακτηριστικά πριονωτά περιφερειακά φαγώματα στα φύλλα και πτώση των καρπών μαζί με τον ποδίσκο ή πτώση μέρους των τρυφερών βλαστών.dimoskopisi221e Ελαιονέα

Οδηγίες :

Ελαιώνες μεσοπρώιμων περιοχών που είχαν προσβληθεί την προηγούμενη χρονιά έχουν ανάγκη προστασίας που συνδυάζονται με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη ψεκάζοντας επιπλέον το λαιμό και τον κορμό των ελαιοδέντρων.

Ελέγχετε για πιθανές προσβολές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καθώς το έντομο παρουσιάζει σποραδικά και κατά τόπους. Όταν παρουσιάζονται νέες προσβολές πρέπει να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

ΠΟΛΛΙΝΙΑ (Pollinia pollini)

Παρατηρούνται τα προνυμφικά στάδια (κινητές μορφές) που είναι ευαίσθητα στη χημική καταπολέμηση. Οι νεαρές προνύμφες μετακινούνται ώσπου να βρουν κατάλληλη θέση για να εγκατασταθούν και να προστεθούν με απομύσεις κλαδιά, φύλλα και καρπούς. Η πολλή είναι εξαιρετικά επιβλαβής λόγω του ότι εγκαθίσταται συνήθως στους οφθαλμούς περιορίζοντας έτσι τη νέα βλάστηση και την καρποφορία του επόμενου έτους. Προκαλεί σημαντική εξασθένιση των δέντρων, ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση ιδιαίτερα στις ποδιές.

Οδηγίες :

Η αντιμετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται με τους καλλιεργητικούς χειρισμούς που βελτιώνουν τη ζωτικότητα των δέντρων (αφαίρεση και απομάκρυνση προσβεβλημένων κλάδων, διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης). Κατάλληλα κλαδέματα και καθαρισμοί περιορίζουν την εξάπλωσή τους. Η χημική αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική όταν συμπληρώνει τους καλλιεργητικούς χειρισμούς.

Στις μεσοπρώιμες περιοχές σε δέντρα με σοβαρές προσβολές κοκκοειδών συστήνεται άμεση αντιμετώπιση με εγκεκριμένα σκευάσματα. Χρησιμοποιώντας παραφινικά λάδια αντιμετωπίζετε παράλληλα και τα ακάρεα.πολλινια.png

Τα παραφινικά λάδια εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες κάτω των 32ο C , σε δέντρα ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση. Αποφύγετε την εφαρμογή τους σε δέντρα που υποφέρουν από στρές ή έλλειψη νερού.

 

ΜΑΡΓΑΡΌΝΙΑ : (Palpita unionalis)

Παρατηρείται συνεχής δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές του δικτύου παγίδευσης (πρώιμες – μεσοπρώιμες – όψιμες ). Προκαλεί φαγώματα στη νέα βλάστηση. Όταν οι πληθυσμοί είναι μεγάλοι οι προνύμφες τρέφονται με ολόκληρα κομμάτια φύλλων και νεαρούς καρπούς.

Οδηγίες :

Σε όλες τις ζώνες πρωινός συστήνεται έλεγχος και προστασία της τρυφερής βλάστησης των νεαρών δενδρυλλίων σε νεοσύστατους ελαιώνες και φυτώρια και των δέντρων με αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες ως προς την πρωιμότητα: πρώιμη, μεσοπρόθεσμη και όψιμη. Εφαρμόζοντας τις οδηγίες ή τις συστάσεις των Δελτίων θα πρέπει να συνεκτιμήσετε τις τοπικές συνθήκες της περιοχής (ανάγλυφο, μικρόκλημα) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, αρδευόμενος, κ.ά).

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).