- Πνευματικά Δικαιώματα

Αλλάζουν τα πρότυπα καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών πρακτικών

    Στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναρτήθηκε ο νέος κανονισμός για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027, με τον οποίο αλλάζουν τα πρότυπα για τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές (ΚΓΠΚ) και ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου.

Για την επίτευξη αυτών των αλλαγών, σύμφωνα με άρθρο στην Άποψη του Nότου (28-5-2024), η Eλληνική πλευρά άσκησε έντονες πιέσεις, καθώς εκτός της αποστολής των 19 προτάσεων τροποποίησης που κατέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και τις οποίες υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο αρμόδιος υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης εργάστηκε στενά με την ομάδα των εννέα Μεσογειακών χωρών (EUMED9), ορισμένες εκ των οποίων υπερψήφισαν τις όποιες αλλαγές.ΦΩΤΟ ΚΑΠ

Μεταξύ άλλων με τον νέο αυτό κανονισμό, τροποποιούνται τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, τα προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, στις τροποποιήσεις των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, στην επανεξέταση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και στις εξαιρέσεις από τους ελέγχους και τις κυρώσεις.

   Πιο συγκεκριμένα, οι απλουστεύσεις που αποφασίστηκαν είναι οι εξής:dimoskopisi221e Ελαιονέα

   

1. Πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ)

   - Ειδικές εξαιρέσεις που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες των ΚΜ, αφορούν στα ΚΓΠΚ 5, 6, 7 και 9.

- Προσωρινές αποκλίσεις που κρίνονται απαραίτητες λόγω ακραίων, απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που θέτουν σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή και αφορούν σε όλα τα ΚΓΠΚ.

- Τροποποιήσεις στο άρθρο 31 σε σχέση με τα οικολογικά προγράμματα σε συνδυασμό με το ΚΓΠΚ 8:

   Για το έτος 2024, η Ελλάδα θα εφαρμόσει εν μέρει το ΚΓΠΚ 8 με βάση τον Κανονισμό 587/2024, που αφορά στη χρήση της γης που είχε αφιερωθεί σε αγρανάπαυση για καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών καλλιεργειών.

   Για τα επόμενα έτη υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί το ΚΓΠΚ 8 από οικολογικό πρόγραμμα που αφορά σε εγκατάσταση νέων χαρακτηριστικών του τοπίου.

2. Εξαίρεση από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της αιρεσιμότητας για τις μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 10 εκταρίων.

   

3. Υποχρέωση πιθανής τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου κατόπιν έγκρισης νέας νομοθετικής πράξης υπό την Πράσινη Συμφωνία ισχύει μόνο για τα έτη 2024 και το 2025 και μετά καταργείται για έτη 2026 και 2027.

4. Δύο τροποποιήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ανά έτος, αντί της μιας που ίσχυε.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).