- Πνευματικά Δικαιώματα

Η βασική αποστολή του ΣΕΔΗΚ, η οποία εξειδικεύεται με 18 επί μέρους στόχους του Καταστατικού του, περιλαμβάνει δυό βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά παρεμβάσεις σχετικές με την αναβάθμιση των συνθηκών στον τομέα της παραγωγής ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει δρασεις σχετικές με την βελτίωση των όρων στον τομέα της διάθεσης και εμπορίας.

 Στον τομέα της παραγωγής βασικοί στόχοι είναι: Η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση στην ποιότητα του ελαιολάδου, η μείωση του κόστους παραγωγής, προτάσεις για την βελτίωση των κανονισμών της ΕΕ, μελέτες για την καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων της Ευρωπαικής και Εθνικής ελαικης πολιτικής, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από περιβαλλοντικά προβλήματα, ακραίες καιρικές συνθήκες, φυτονόσους κ.α.

Στον τομέα της διάθεσης βασικός στόχος είναι: Η αύξηση της κατανάλωσης του Κρητικού παρθένου ελαιολάδου, η ανάδειξη και προβολή της ανεγνωρισμένης υγιεινής, γευστικής και πολιτιστικής αξίας του και η προστασία της φημισμένης ποιότητας του.

 Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του ΣΕΔΗΚ περιλαμβάνουν:

 • 1. Επεξεργασία προτάσεων για την βελτίωση και καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής ελαϊκής πολιτικής.
 • 2. Μελέτες και προτάσεις για μέτρα και έργα για αντιμετώπιση προβλημάτων άρδευσης, φυτοπροστασίας, ζημιών από ακραίες καιρικές συνθήκες, επάρκειας εργατικών χειρών κ.α.
 • 3. Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού όπως δελτίων, CD, ταινιών κ.α
 • 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων για έλληνες και ξένους τουρίστες στην Κρήτη
 • 5. Έκδοση τακτικού ενημερωτικού περιοδικού
 • 6. Οργάνωση διαγωνισμών ποιότητας, συσκευασίας και προβολής.
 • 7. Δημιουργία Ιστοσελίδας για ενημέρωση παραγωγών και καταναλωτών
 • 8. Οργάνωση εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής
 • 9. Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις
 • 10. Ίδρυση Εκθεσιακών Μουσειακών Κέντρων «Ελαιοθηκών» για ανάδειξη της υγιεινής, διαιτητικής και πολιτιστικής αξίας του Κρητικού ελαιολάδου.
 • 11. Οργάνωση δικτύου διαπιστευμένων καταστημάτων αποκλειστικής χρήσης ελαιολάδου
 • 12. Οργάνωση Συμποσίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων.
 • 13. Διαγωνισμοί εικαστικών μέσων για θέματα σχετικά με την ελιά και το ελαιόλαδο.

dimoskopisi221

Έντυπες Eκδόσεις

ERGERGERGE

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

fylla

Μνημειακά Ελαιόδεντρα

fylla

Με τα φύλλα της Ελιάς

fylla

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

kriti2

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου

kriti2

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης).