1 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ σελ15

1 5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΚΩΝ σελ18

1 6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΚΩΝ σελ19

2 1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ σελ22

2 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ σελ23

6 4 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝ σελ50

6 11 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ σελ59

6 26 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Π.ΡΟΥΜΑΤΩΝ σελ91 Αντίγραφο

6 29 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΑΜΩΝΑ σελ95

6 30 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ σελ97

6 32 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΑΣΟΥ σελ105 Αντίγραφο

6 34 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ σελ120 Αντίγραφο

6 37 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΝΑΣ ΑΜΑΡΙΟΥ σελ135

6 38 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ σελ138

6 39 ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΟΥΤΑ σελ147